BiodivERsA: Europæisk forsknings-udbud om biodiversitet og klima

Danmark er med det danske IPBES-kontors mellemkomst blevet repræsenteret i den europæiske forsknings- og finansieringsmekansime BiodivErSA. Det første udbud om klima og biodiversitet er lanceret og deadline for “pre-proposals” er 5. november. Læs mere om hvordan du kan byde ind her: www.biodiversa.org/2019-call

Det er en bevilling fra Innovationsfonden, der gør at danske forskningsinstitutioner kan deltage! Midlerne er øremærket danske forskningsinstitutioner. Fondens internationale retningslinjer:
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2018-10/general-terms-and-conditions-for-international-projects-approved-after-1-feb-2018.pdf

Mere information til de danske institutioner, der ønsker at deltage i udbuddet findes her: https://t.co/cOiwPDyYI2

IPBES-symposium: Biodiversitet og klima – samspil og afvejninger?

Det danske IPBES-kontor arrangerer biodiversitet og klima symposium den 25. oktober i Mærsk Tårnet i København om skoven, det åbne land og havene. Der vil være fokus på udfordringer og handlemuligheder til gavn for biodiversitet og måske klimaet – herunder om samspil og afvejninger.

Professor Katherine Richardson fra Sustainability Science Center, professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution – begge Globe Institute under Københavns Universitet, Professor Jens Kjerulf Petersen DTU Aqua, professor Jørgen E. Olesen og Seniorforsker Berit Hasler begge Aarhus Universitet, Bo Øksnebjerg WWF-Verdensnaturfonden, Maria Gjerding Danmarks Naturfredningsforening og Dr. Hans Joosten, professor i moseøkologi og klimahistorie ved Greifswald Universitet, Tyskland, vil sammen med andre eksperter og fagfolk fremlægge den nyeste viden, deltage i paneldebat m.v..

Start kl. 9 med kaffe og morgenmad og så går det løs kl. 9.30. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til astrid.joergensen@bio.ku.dk – opgiv navn og institution. Program: http://I-IPBES-Symposium-25.okt_.-2.pdf

Vil du bidrage til fremtidens IPBES-rapporter, der sætter scenen for bevarelse af biodiversitet?

IPEBS indkalder eksperter til udarbejdelsen af to nye rapporter

  • Temarapport om handlemuligheder til gennemgribende forandring, ”transformative change”
  • Temarapport om sammenhæng mellem biodiversitet, vand, fødevarer, sundhed og klima

Der er tale om såkaldte skoping-rapporter, der vil definere rammerne for det videre arbejde med IPBES’s konsensusrapporter. Rapporterne vil blive udarbejdet over en periode på henholdsvis tre og fire år.

Den ene rapport har fokus på årsagerne til tab af biodiversitet og på de handlemuligheder der kan skabe gennemgribende forandringer, der skal til for at stoppe nedgangen, bl.a. med fokus på at definere mulighederne for at leve op til målsætningen for biodiversitet i 2050:

By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people.”     (Convention on Biological Diversity, 196 Parties).

Yderligere information: https://www.ipbes.net/sites/default/files/call_for_nominations_transformative_change_assessment_en.pdf

Den anden rapport har fokus på sammenhængen mellem verdensmålene for fødevarer, vandforsyning, sundhed, biodiversitet på land og i havet samt klimaændringer. Analyser af positive og negative effekter og årsagssammenhænge skal belyse de handlemuligheder, der gør det muligt at leve op til verdensmålene i 2030.

Yderligere information: https://www.ipbes.net/sites/default/files/call_for_nominations_nexus_assessment_en.pdf

Som forsker og ekspert kan du ansøge om at blive koordinerende hovedforfatter for hele rapporten eller hovedforfatter eller medforfatter på et eller flere kapitler eller review redaktør. Hvis du ønsker at blive regeringsindstillet til dette arbejde, skal du kontakte det danske IPBES-kontor, og kontakt os også, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Deadline for at blive regeringsindstillet er 19. september 2019. Inden denne dato skal IPBES-kontoret have modtaget dit CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af, hvilken del af rapporten du ønsker at bidrage til.

Nomineringsproces- og –kriterier. I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet nominerer regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema online og fremsende CV mv. til IPBES-sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporter og vurderinger blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
  • Tilknytning til relevante danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
  • Mulighed for at finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder
  • IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere kønsfordeling og tværfaglighedDet danske

Det danske IPBES-kontor: Kontakt Lars Dinesen, 93 50 95 70 el. lars.dinesen@bio.ku.dk Website: www.ipbes.dk

Danske forskningsinstitutioner involveres i IPBES’s arbejde

Arbejdet med den nye rapport fra IPBES om invasive arter er i gang. Opstartsmødet finder sted i denne uge i Tsukuba, Japan, med deltagelse af tre forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner.

Seniorforsker Beate Strandberg og adjunkt Alejandro Ordonéz Gloria, begge Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og seniorforsker Henn Ojaveer, DTU Aqua og Estonian Marine Institute er udvalgt som hovedforfattere til kapitler i den kommende rapport.

Udarbejdelsen af en IPBES konsensusrapport omfatter 24 trin i fire hovedfaser, herunder tre forfattermøder som Tsukuba, og involverer en lang række forskere fra de forskellige kontinenter og forskellige forskningsdiscipliner.

Formålet med den kommende rapport er, at vurdere omfanget af invasive arters påvirkning af biodiversitet og økosystemydelser, herunder også landbrug og sundhed, samt give både beslutningstagere og praktikere handlemuligheder til at kunne kontrollere og udrydde disse arter. Ud over en global vurdering vil arbejdet også ske på en mere detaljeret, geografisk skala for at øge den praktiske anvendelse af rapporten. Udarbejdelsen af IPBES konsensusrapport om invasive arter forventes at tage tre år og er færdig i 2021.

Invasive arter – eller på engelsk Invasive Alien Species – er dyr og planter, der er indført af os mennesket til nye områder, og som har en skadelig virkning på omgivelserne, der ikke er gearet til at modstå nye og dominerende gæster.

Sektionsleder Anders Barfod, Aarhus Universitet og medlem af IPBES’s danske styregruppe siger: ”Det er positivt at se en stigende involvering af den danske forskningsverden i tilblivelsen af IPBES’s internationale konsensusrapporter, også selvom jobbet som udgangspunkt er ulønnet.  Jeg ser allerede nu frem til en grundig forskningsbaseret udredning om invasive arter, som dels kan beskrive problemernes omfang, dels anvise handlemuligheder”.

BiodivERsA udbud om “biodiversitet og klimaændringer” på vej

Den 2. september går en række mindre europæisk udbud om biodiversitet og klima i luften. Det er det første udbud under den europæiske finansieringsmekanisme BiodivERsA , hvor der  er mulighed for dansk deltagelse som følge af en forventet dansk finansiering. Deltag i opvarmningen ved at læse mere på BiodivERsA hjemmeside: https://www.biodiversa.org/1586

Kriterier for deltagelse i udbuddet er under udarbejdelse.

BiodivERsA is a network of national and regional funding organisations promoting pan-European research on biodiversity and ecosystem services, and offering innovative opportunities for the conservation and sustainable management of biodiversity. BiodivERsA is funded under the Horizon 2020 ERA-NET COFUND scheme.

Symposium juni 2019 (PPT) Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

Præsentationer fra IPBES Symposium om naturgenopretning den 14. juni 2019 på Aarhus Universitet er online nedenfor. Symposiet var arrangeret af Det danske IPBES-kontor, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Finansieret af 15. Juni Fonden.

Barfod & Larsen http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/Intro.pdf

Barfod & Dinesen http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/GL.pdf

Jesper Fredshavn http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/EU.pdf

Jesper  Schou http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/CBA.pdf

Svenning http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/Rewilding.pdf

Irene Wiborg http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/MFJ-I.pdf

Lisbet Ogstrup http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/MFJ-II.pdf

Inken Larsen http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/I-staten.pdf

Palsgaard http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/AVJ.pdf

Harrekilde http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/SkjernA.pdf

Joosten http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/Organic-soils.pdf

Se programmet her: http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/s.pdf

 

Danmark repræsenteret i europæisk forsknings- og finansieringsmekanisme om biodiversitet

Biodiversa er navnet på den europæiske finansieringsmekanisme Danmark nu er repræsenteret i. Biodiversa finansierer bl.a. forskning i IPBES relevante temaer med biodiversitet og økosystemtjenester som omdrejningspunkt og med støtte fra HORIZON 2020. Det er Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden, der repræsentanter Danmark i Biodiversa, og det danske IPBES-kontor vil repræsentere de danske universiteter i samarbejdet og Danmark i Biodiversa på mandat fra ministeriet og fonden. Repræsentationen er en fjer i hatten for de universiteter, der samarbejder omkring det danske IPBES-kontor.  ”Det er en god nyhed, for det giver alle danske forskningsinstitutioner mulighed for at søge EU midler til forskning i biodiversitet og økosystemtjenester, vi ellers ikke kunne komme i betragtning til” siger Bo Jellesmark Thorsen fra den danske IPBES-styregruppe. Repræsentation er blevet forberedt af IPBES-kontoret siden henvendelser til Danmark på det sidste IPBES plenarmøde i Colombia i 2018. “Nu ser vi bl.a. frem til kommende forskningsudbud om biodiversitet & klimaændringer og biodiversitet & genopretning” siger Bo Jellesmark Thorsen.

Læs mere om Biodiversa https://www.biodiversa.org/

Program for symposium om genopretning – IPBES tema

Så er programmet klar til temadag om naturgenopretning, som Det danske IPBES-kontor arrangerer med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Det er på Aarhus Universitet fredag den 14. juni 2019. Arrangementet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Se program (seneste opdatering 11. juni 2019) og tilmelding:  http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/s.pdf

Temaet er genopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab og symposiet vil inddrage internationale resultater fra IPBES-rapporterne og diskuteret de danske erfaringer. Der vil være paneldebatter med deltagelse af forskere, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond o.a..

Diskussionerne anvendes direkte i en ekspertworkshop efter sommer, der  giver anbefalinger til beslutningstagere. Vi glæder os til at se dig i Aarhus den 14. juni.

Uddøen af arter accelrerer – IPBES Globale Biodiversitetsrapport er endelig offentliggjort

Den globale IPBES rapport er offentliggjort idag: Op imod 1 million arter er truet af udryddelse, og en grøn omstilling er nødvendig for at beskytte vores naturarv, siger rapporten. De fælles samfundsgoder omstillingen giver, overstiger modstand mod en omstillingsproces fra de, der drager fordel af “business as usual” fortsætter rapporten. Økosystemernes sundhed som vi alle er afhængige af forringes hurtigt, og vi eroderer fundamentet for vores økonomier, eksistensgrundlag, fødevaresikkerhed, sundhed og livskvalitet over hele jorden. Se pressemeddelelsen og resume af rapporten for beslutningstagerne her:

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

Ung og ambitiøs – Tag til IPBES workshop i Brasilien

Workshoppen holde 27-28. juni 2019 i São Pedro i Brasilien.

Hoveformålene er:

  • At få indsigt i IPBES og lære hvordan deltagere og deres netværk kan bidrage
  • Undersøge fremtidsscenarier om biodiversitet og økosystemydelser som ung “early-career professionals” og bidrage til IPBES arbejde med scenarier og modeller.

Læs mere her: http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/04/Concept-note_IPBES-youth-workshop.pdf

Basale rejse- og opholdsudgifter dækkes af IPBES. Er du under 30 år ambitiøs og arbejder med biodiversitet og økosystemydelser og interesseret kontakt venligst det danske IPBES kontor.