Danmark repræsenteret i europæisk forsknings- og finansieringsmekanisme om biodiversitet

Biodiversa er navnet på den europæiske finansieringsmekanisme Danmark nu er repræsenteret i. Biodiversa finansierer bl.a. forskning i IPBES relevante temaer med biodiversitet og økosystemtjenester som omdrejningspunkt og med støtte fra HORIZON 2020. Det er Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden, der repræsentanter Danmark i Biodiversa, og det danske IPBES-kontor vil repræsentere de danske universiteter i samarbejdet og Danmark i Biodiversa på mandat fra ministeriet og fonden. Repræsentationen er en fjer i hatten for de universiteter, der samarbejder omkring det danske IPBES-kontor.  ”Det er en god nyhed, for det giver alle danske forskningsinstitutioner mulighed for at søge EU midler til forskning i biodiversitet og økosystemtjenester, vi ellers ikke kunne komme i betragtning til” siger Bo Jellesmark Thorsen fra den danske IPBES-styregruppe. Repræsentation er blevet forberedt af IPBES-kontoret siden henvendelser til Danmark på det sidste IPBES plenarmøde i Colombia i 2018. “Nu ser vi bl.a. frem til kommende forskningsudbud om biodiversitet & klimaændringer og biodiversitet & genopretning” siger Bo Jellesmark Thorsen.

Læs mere om Biodiversa https://www.biodiversa.org/

Program for symposium om genopretning – IPBES tema

Så er programmet klar til temadag om naturgenopretning, som Det danske IPBES-kontor arrangerer med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Det er på Aarhus Universitet fredag den 14. juni 2019. Arrangementet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Se program (seneste opdatering 11. juni 2019) og tilmelding:  http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/s.pdf

Temaet er genopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab og symposiet vil inddrage internationale resultater fra IPBES-rapporterne og diskuteret de danske erfaringer. Der vil være paneldebatter med deltagelse af forskere, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond o.a..

Diskussionerne anvendes direkte i en ekspertworkshop efter sommer, der  giver anbefalinger til beslutningstagere. Vi glæder os til at se dig i Aarhus den 14. juni.

Uddøen af arter accelrerer – IPBES Globale Biodiversitetsrapport er endelig offentliggjort

Den globale IPBES rapport er offentliggjort idag: Op imod 1 million arter er truet af udryddelse, og en grøn omstilling er nødvendig for at beskytte vores naturarv, siger rapporten. De fælles samfundsgoder omstillingen giver, overstiger modstand mod en omstillingsproces fra de, der drager fordel af “business as usual” fortsætter rapporten. Økosystemernes sundhed som vi alle er afhængige af forringes hurtigt, og vi eroderer fundamentet for vores økonomier, eksistensgrundlag, fødevaresikkerhed, sundhed og livskvalitet over hele jorden. Se pressemeddelelsen og resume af rapporten for beslutningstagerne her:

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

Ung og ambitiøs – Tag til IPBES workshop i Brasilien

Workshoppen holde 27-28. juni 2019 i São Pedro i Brasilien.

Hoveformålene er:

  • At få indsigt i IPBES og lære hvordan deltagere og deres netværk kan bidrage
  • Undersøge fremtidsscenarier om biodiversitet og økosystemydelser som ung “early-career professionals” og bidrage til IPBES arbejde med scenarier og modeller.

Læs mere her: http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/04/Concept-note_IPBES-youth-workshop.pdf

Basale rejse- og opholdsudgifter dækkes af IPBES. Er du under 30 år ambitiøs og arbejder med biodiversitet og økosystemydelser og interesseret kontakt venligst det danske IPBES kontor.

Symposium om naturgenopretning i Aarhus – sæt kryds i kalenderen allerede nu

Det danske IPBES-kontor arrangerer sammen med Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen et symposium om naturgenopretning på Aarhus Universitet den 14. juni. Det overordnede tema er naturgenopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab og anskuet i et globalt – lokalt perspektiv. Symposiet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Symposiet vil koble internationale resultater fra IPBES-rapporterne med de konkrete lokale erfaringer. Der vil være indlæg fra førende forskere, herunder Hans Joosten fra Greifswald Universitet, en ledende ekspert i mosernes økologi, genopretning og Paris aftalen.

Der vil også være tre skarpe paneldebatter med fokus på virkemidler, værdisætninger og sammenhængen mellem det, vi aftaler og det, der rent faktisk sker derude.

Symposiet vil senere blive fulgt op af en ekspertworkshop, der vil sammenfatte anbefalinger til beslutningstagere.

Omkring 100 videns-hungrende personer mødte frem til IPBES-konference i København ZOO

Gennem en række spændene ekspertoplæg fik tilhørerne en forsmag på den globale biodiversitetsrapport fra IPBES, der udkommer først i maj. Tabet af biodiversitet må bremses – kurven skal knækkes – hvis man vil gøre sig håb om at opfylde FN’s verdensmål.

Og der skal tænkes stort. Menneskehedens aftryk på kloden er overvældende, og helt nye tankesæt og metoder er påkrævet, hvis vi skal forvalte planeten frem for blindt at udnytte dens resurser.

I den første paneldebat blev diskuteret biodiversitet, landbrug og øget areal til biodiversitet og den finansielles sektors rolle med deltagelse af Ida Auken (Radikale Venstre), Anders Barfod (Aarhus Universitet), Thor Gunnar Kofoed (Landbrug & Fødevarer) og Katherine Richardson (Københavns Universitet).

Efter en ny serie præsentationer tog den anden debat fat på virksomhedernes afgørende rolle i biodiversitetskrisen, mulige lokale tiltag og behovet for en strukturel omstilling på den ”store klinge”. Her deltog Christian Poll (Alternativet), Kristian Østerling Eriknauer (Arla) og Carsten Rahbek (Københavns Universitet). Jan Falkentoft var ordstyrer i begge debatter.

Professor Carsten Rahbek introducerer FN viden-policy platformen IPBES.

IPBES konference: Pandaer og global konsensusrapport

Brug en eftermiddag i Zoo mandag 8. april kl. 12:45 – 16:15 og hør de faglige bud på, hvordan vi kan bevare pandaer og anden biodiversitet derude. To globale målsætninger – besluttet af verdens regeringsledere – om at standse tilbagegangen i biodiversitet er ikke opnået. Ydelserne fra økosystemerne forringes. Konferencen vil give nogle faglige bud på, hvad der skal til?

Hør indlæg fra Carsten Rahbek (KU), Katherine Richardson (KU), Bengt Holst (Zoo), Anders Barfod (AU) m.fl. og efterfølgende paneldebat med Ida Auken, Landbrug & Fødevarer, Arla m.fl.. Ordstyrer Jan Falkentoft DR.

Tilmelding til Jørn Madsen: jomadsen@snm.ku.dk – hurtig tilmelding tilrådes.

Se program (opdateret 29.3.): http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/03/ZOO-IPBES-8.-april-2-2.pdf

Nyt samarbejde mellem IPBES og Zoo

Det danske IPBES kontor og Københavns Zoo har indledt et samarbejde om kommunikation af natur og biodiversitetsresultater fra IPBES. Med Zoo vil kommunikationen nå lige knapt 1,2 mio. besøgende.

Carsten Rahbek i IPBES styregruppe siger: ”Vi befinder os i en biodiversitetskrise, hvor der er fare for, at fremtidens generationer ikke vil kunne opleve mange af de vilde dyr, vi finder i Zoo i dag. Det er vigtigt, at få formidlet den nyeste forskning til befolkningen, så vores samfund er orienteret”.

Samarbejdet giver på den anden side Zoo en videnskabelig tyngde og opmærksomhed om Zoos mission til bevarelse af den vilde natur. Vicedirektør Bengt Holst siger: Vi finder det vigtigt, at globale budskaber om klodens tilstand kommunikeres ud. Zoo er med sine mange besøgende en ideel platform til dette”.

Samarbejdet inkluderer IPBES events i Zoo, lancering af IPBES temaer i Zoos kommende serie af podcasts og planer om kommunikation af IPBES nøglebudskaber i selve haven.