RUC ny IPBES partner

De tre stiftende universiteter: København, Aarhus og Syddansk samt Miljø- og Fødevareministeriet får selskab af Roskilde Universitetscenter, RUC, i kredsen omkring IPBES i Danmark. Det er Lektor Thorkil Casse, der på vegne af RUC er trådt ind i IPBES i Danmark styregruppe. Bo Jellesmark Thorsen i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en del af strategien, at samle de danske forskningsinstitutioner i IPBES i Danmark, så vi får den bedst mulig faglige forankring og kan understøtte, at IPBES nøglebudskaber kommunikeres til politikere og befolkning på et solidt fagligt grundlag sikret af kompetente forskere”. Thorkil Casse har i mange år arbejdet med naturforvaltning, klima, biodiversitet samt fattigdom i bl.a. Vietnam og Madagaskar.

Bevilling fra 15. Juni Fonden til det danske IPBES kontor

Med en bevilling på 500.000 kr. støtter 15. Juni Fonden det danske IPBES kontors arbejde med at kommunikere og anvende resultaterne fra de internationale IPBES rapporter målrettet politikere og befolkningen. Pengene går til symposier og workshops, der vil opsamle danske viden om biodiversitet og sætte emner som fx naturgenopretning, klimaændringer og EU’s støtteordninger på dagsorden. Projektet skal både oplyse befolkningen og videreformidle anbefalinger fra de videnskabelige konsensus-rapporter fra IPBES til danske politikere. Carsten Rahbek i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en meget kærkommen støtte fra 15. Juni Fonden, der betyder, at vi kan bringe den danske forskning i anvendelse og rykker biodiversitet og natur lidt højere op på den samfundsmæssige dagsorden med udfordrende emner”. Arrangementerne vil starte op i løbet af 2019.

Early career in biodiversity – this is your opportunity

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Research interests and expertise of candidates will match as much as much as possible the needs of one of the two assessments:

(1) invasive alien species or

(2) methodological assessment of biodiversity and ecosystem services

In line with the themes and skills required in the chapters of the respective scoping documents. Selected fellows will take part as authors and attend author meetings and receive training to understanding of the IPBES assessment processes. They will be paired up with a mentor for the assessment period. Contact IPBES i Danmark if you are interested and consider to submit your candidature.

More information https://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Deadline is 15 February and 15 January 2019 respectively.

Nordiske IPBES rapport offentliggjort

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

The full reports of the Nordic IPBES-like Assessment has been launched. The assessment has its focus on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Iceand, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

Please use following links to access volume 1, volume 2 and the Summary for policymakers

Volume 1 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5272

Volume 2 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5271

The Summary for policymakers https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8799-9/

Review: Globale assessment om biodiversitet og økosystemydelser samt Summary for Policy makers

Deltag i eksternt review af resumeet for policy makers og kapitlerne i IPBES assessment.

Deadline for fremsendelse af kommentarer er 29. juni 2018 for kapitler of 9. juli 2018 for resume for policy makers.

Dette er det 2. eksterne review og henvender sig til regeringer og intereserede eksperter herunder “scientists, decision makers, practitioners og andre knowledge holders”.

Register som IPBES bruger på IPBES website: www.ipbes.net og få adgang til relevante dokumenter.

Resumeet er online 14. maj.