IPBES Danmark forankre IPBES’ viden og ressourcer i danske fagmiljøer og politik. IPBES arbejder tværfagligt og inddrager derfor forskere fra en bred vifte af faglige miljøer. Samtidig sørger det danske kontor for, at den viden IPBES udarbejder, på baggrund af ønsker fra medlemslande, overleveres til de danske beslutningstagere, når konklusionerne er godkendt. IPBES Danmark søger også for at formidle IPBES’ resultater til den danske befolkning.

Det danske IPBES-kontor blev etableret i 2016. Kontoret er finansieret i et partnerskab mellem institutter ved Københavns, Aarhus, Roskilde og Syddansk Universitet. Derudover er Miljø- og Fødevareministeriet tilknyttet som regeringens kontaktpunkt for IPBES’ internationale hovedkontor i Bonn. I 2018 indtrådte Copenhagen Business School i partnerskabet. Partnerne er alle repræsenteret i en styregruppe.

Pdf-præsentation af IPBES, internationalt og i Danmark