Danske partnere

  • Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet
  • Institut for Bioscience – Økoinformatik og biodiversitet, Aarhus Universitet
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
  • Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Roskilde Universitet
  • Statens Naturhistoriske Museum

I 2018 indtrådte Copenhagen Business School i IPBES Danmarks partnerskab.


Styregruppe

Anders Sanchez Barfod
Lektor, Institut for Bioscience – Økoinformatik og biodiversitet
Aarhus Universitet
E-mail: anders.barfod@bios.au.dk

Charlotte Brøndum
Kontorchef, Natur og klimatilpasning
Miljø og Fødevareministeriet
E-mail: chabr@mfvm.dk

Maria Josefina Figueroa
Adjunkt, Department of Management, Society and Communication
Copenhagen Business School
E-mail: mf.dbp@cbs.dk

Carsten Rahbek
Professor og Centerleder, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Københavns Universitet
E-mail crahbek@snm.ku.dk

Thorkil Casse
Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Roskilde Universitet
E-mail: casse@ruc.dk

Eva Roth
Lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
E-mail: er@sam.sdu.dk

Bo Jellesmark Thorsen
Professor og Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
E-mail: bjt@ifro.ku.dk