Politiske værktøjer og metoder

Til at støtte politiske indsatser for biodiversitet, eksempelvis i Danmark, har IPBES en gruppe internationale eksperter, der kan give råd og vejledning, samt et online katalog med relevante politiske værktøjer og metoder. Disse ressourcer kan bruges til at informere, assistere og forbedre beslutninger, policy-making og implementering på lokalt, nationalt og globalt niveau:

Værktøjskatalog (link)
Ekspertkatalog (link)


Aktiviteter med danske beslutningstagere

Kommende aktiviteter, se kalenderen

Møde i Kommunernes Vand- og Naturnetværk

Tema: Biodiversitet og økosystemtjenester
Tid og sted: 1. november 2018, Middelfart
Deltagere:  Knap 200 medlemmer af KLs Vand- og Naturnetværk
Materialer: Hvad er IPBES.pdf

Oplæg for Miljø- og Fødevareudvalget

Tema: Naturbeskyttelse
Tid og sted: 3. oktober 2018, Christiansborg
Deltagere:  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samt Professor Carsten Rahbek og Lektor Anders S. Barfod.
Materialer: Den globale biodiversitet.pdf

Deputation i Miljø og Fødevareudvalget

Tema: Oplæg om IPBES
Tid og sted: 6. juni 2018, Christiansborg
Deltagere:  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Materialer: IPBES i Danmark.pdf 

Naturmødet: Dansk biodiversitet i internationalt perspektiv

Tema: Paneldebat om etisk og miljøøkonomisk ansvar for at bevare biodiversitet – nationalt og globalt.
Tid og sted: 25. maj 2018, Naturmødet, Hirtshals
Deltagere: Ca. 100 borgere, Christian Poll (ALT), Carsten Bach (LA), Henrik Bertelsen (L&F), Bo Øksnebjerg (WWF Verdensnaturfonden) og Professor Carsten Rahbek (CMEC)

IPBES 6. plenarmøde

Tema: Faglig rådgivning og deltagelse i den danske delegation
Tid og sted: 17. – 24. marts 2018, Medellin, Colombia
Deltagere: Mette Gervin Damsgaard, IPBES kontaktperson i Miljø- og Fødevareministeriet, Professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet, Lektor Eva Roth, Syddansk Universitet, Professor Neil Burgess, Københavns Universitet og Lars Dinesen, Specialrådgiver IPBES i Danmark
Materialer: IPBES-6 Plenary

Symposium: Bestøvere – beskyttelse og benyttelse

Tema: Første danske symposie med fokus på vilde bier, honningbier og andre bestøvere.
Tid og sted: 7. dec. 2017, Axelborg i København
Deltagere: 120 (8 kommuner, 3 styrelser, 13 NGO’er, 44 forskere og studerende, 14 rådgivere fra landbrug og naturbeskyttelse, 23 biavlere)
Materialer: Download præsentationer (link)

Oplæg i Miljø- og Fødevareudvalget

Tema: Miljøpolitik og miljøbeskyttelse – præsentation af IPBES
Tid og sted: 13. marts 2017, Christiansborg
Deltagere: Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Materialer: Orientering om IPBES af KU.pdf

IPBES 5. plenarmøde

Tema: Faglig rådgivning og deltagelse i den danske delegation
Tid og sted: 6. – 11. marts 2017, Bonn, Tyskland
Deltagere: Mette Gervin Damsgaard, IPBES kontaktperson i Miljø- og Fødevareministeriet, Lektor Eva Roth, Syddansk Universitet, Professor Neil Burgess, Københavns Universitet og Thor Hjarsen, Specialrådgiver IPBES i Danmark
Materialer: IPBES-5 Plenary