Formålet med netværket er at bidrage til at skabe en dansk platform for erfaringsudveksling og vidensdeling om biodiversitet og økosystemtjenester blandt andet fra nye forskningsresultater, konkrete projekter eller virksomheder og offentlige institutioners arbejde med økosystemtjenester.

Netværket vil således medvirke til at diskutere anvendelsen og udbrede kendskabet til økosystemtjenester herunder med udgangspunkt i de internationale rapporter fra IPBES. Netværket er multidisciplinært og åbent for alle relevante interessenter, hvad enten det er forskere, ansatte i offentlige eller private virksomheder eller andre, der arbejder med eller er interesseret i økosystemtjenester i teori eller praksis.

Netværket holder møde 2-4 gange årligt. Referater fra møder og relevante præsentationer offentliggøres på IPBES i Danmarks hjemmeside. Yderligere spørgsmål er altid velkomne til en af nedenstående kontaktpersoner:

Kristine Kjørup Rasmussen kkr@sla.dk Christian Riisager-Simonsen chrii@aqua.dtu.dk Lars Dinesen lars.dinesen@bio.ku.dk

Terms http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2020/02/ToR-version-18.2.2020.pdf