Det danske netværk for økosystemtjenester afholder møder flere gange årligt, hvor forskere, konsulenter, praktikere og andre med interesse inden for feltet mødes og præsenterer den nyeste viden og cases fra ind- og udland.