IPBES står for The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Funktionen af IPBES kan på mange måder sammenlignes med FNs Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Hovedkontoret for det internationale IPBES-netværk ligger i Bonn. I dag har 134 nationer verden over tiltrådt IPBES, herunder Danmark. 

Danmark spillede en central rolle i tilblivelsen af IPBES

IPBES blev etableret under det danske EU-formandskab i 2012. I de langvarige forhandlinger op til etableringen, var Danmark vært og toneangivende ved en række arrangementer, som var med til at lægge grunden til IPBES i EU og globalt.

Formålet med IPBES er give regeringer, den private sektor og befolkningen viden om hvordan det går med klodens biodiversitet og økosystemer. For på den baggrund at træffe de bedste beslutninger for at sikre beskyttelse på globalt, regionalt og lokalt niveau.