Bidrag med viden til IPBES-rapport om invasive arter

IPEBS’ medlemslande har vedtaget, at IPBES skal udarbejde en omfattende konsensusrapport om invasive arter. Rapporten vil fokusere på invasive artes påvirkning på biodiversitet og økosystemydelser, herunder vilde arter, landbrug og fødevareproduktion, sundhed, fødevaresikkerhed samt spredningsveje og kontrolmekanismer. Derudover skal konsensusrapporten indeholde en global og regional status samt mulige forvaltningsinterventioner regionalt og sub-regionalt.

Som forsker kan du ansøge om at bidrage til rapporten på forskellig måde. Du kan blandt andet blive koordinerende hovedforfatter, hovedforfatter, med-forfatter eller reviewer. Hvis du ønskler at komme i betragtning, og blive indstillet af den danske regering til dette arbejde, så ring eller skriv til det danske IPBES kontor for at høre nærmere.

Deadline for at blive
nomineret er 31. december 2018.
Inden denne dato skal vi have modtaget dit
CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af hvilken rolle du ønsker at
bidrage med.

Nomineringsproces- og -kriterier

I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, nominerer danske regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal efter godkendelsen udfylde et online ansøgningsskema og fremsende CV mv. til IPBES sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporterne blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke prioriteret):

 • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller
  praktisk-teknisk erfaring
 • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og
  tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder
  forståelse for modtagere og interessenters behov
 • Erfaring med deltagelse i internationale og
  tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
 • Tilknyttet relevante danske institutioner,
  organisationer og/eller virksomheder
 • Kan finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder

IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere
kønsfordeling og tværfaglighed

Kontakt

IPBES Danmark
Lars Dinesen
Telefon: (+45) 93 50 95 70
e-mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Læs mere

Mere information om rapporten:

www.ipbes.net/notification/call-nominations-experts-%E2%80%93-assessment-invasive-alien-species
 

Guide til de forskellige typer af videnskabelige skribenter
og til konceptuelle, proceduremæssige og praktiske aspekter af IPBES’
rapporter:

Tag med YESS til Paris i 2019

For andet år i træk organiserer YESS (Young Ecosystem Services Specialist) en delegation til IPBES’ 7. plenarmøde og du kan komme med. Under det årlige plenarmøde vil forskere fra hele verden præsentere deres resultater og diskutere dem med beslutningstagere på alle niveauer. IPBES er en mellemstatslig enhed med 130 medlemslade, herunder Danmark. IPBES samler og udgiver viden om klodes biodiversitet og økosystemer på opfordring fra medlemslandene. Læs mere: www.ipbes.dk.

Tag med YESS til Paris i 2019 –
deadline 31. oktober 2018!

I 2019 vil plenarmødet finde sted i Paris fra 29. april til 5. maj
2019. Foreløbig agenda
(Engelsk). Ved at deltage får du som ung forsker indblik i IPBES’ arbejde og de
processer der forgår mellem forskning politik og samfundet. Sidste år bestod delegationen
af 10 YESS medlemmer, der deltog som såkaldte ”observes”. Læs
om tidligere deltagernes oplevelser
.

Ansøgning

For at komme med YESS til IPBES’ 7. plenarmøde skal du være medlem
af YESS. Derfor er det vigtigt, at du ansøger om medlemskab inden du ansøger om
at deltage.

Kontakt og læs mere

Nominering: Forfattere til assessment om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES opfordrer danske forskere og eksperter til at involvere sig i IPBES internationale arbejde. Overvejer du at sætte din faglighed i spil på den globale scene og i en videnskabelig – politisk kontekst? Så læs mere om det specifikke call her:

https://www.ipbes.net/sites/default/files/em-2018-06_letter_nomination_of_experts_and_offers_for_tsus_20180420.pdf

Der er deadline 1. juni 2018 vedr. nominering til tre nye IPBES assessments, der vil blive igangsat i 2018-2019:

 1. Methodological
  assessment regarding the diverse conceptualization of multiple values of nature
  and its benefits (now)
 2. Thematic assessment of
  the sustainable use of wild species (now)
 3. Thematic assessment of
  invasive alien species  (pending and invitation to nominations later
  in 2018)

For yderligere information kontakt: IPBES i DK kontoret for yderligere oplysninger: lars.dinesen@snm.ku.dk.

Review: Globale assessment om biodiversitet og økosystemydelser samt Summary for Policy makers

Deltag i eksternt review af resumeet for policy makers og kapitlerne i IPBES assessment.

Deadline for fremsendelse af kommentarer er 29. juni 2018 for kapitler of 9. juli 2018 for resume for policy makers.

Dette er det 2. eksterne review og henvender sig til regeringer og intereserede eksperter herunder “scientists, decision makers, practitioners og andre knowledge holders”.

Register som IPBES bruger på IPBES website: www.ipbes.net og få adgang til relevante dokumenter.

Resumeet er online 14. maj.

Fellowship programme: Unge forskere til review af rapport om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Expertise of candidates should match the needs of one of the two assessments below on:

(1) values

(2) wild species

and be in line with the themes and skills required in the chapters of their respective scoping documents.

Selected fellows will take part as authors in the chapter of the assessment
they are selected for. They will attend author meetings and receive training to
gain an in-depth understanding of the IPBES assessment processes. They will
also be paired up with a mentor for the assessment period.

More information on the IPBES Fellowship Programmehttps://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Contact IPBES i Danmark if you consider to submit your
candidature.

Review: Global assessment of biodiversity and ecosystem services og tilhørende Summary for policymakers

Announcement of the external review for the first order draft of the
summary for policymakers (SPM) and the second order drafts of the chapters of
the IPBES global assessment of biodiversity and ecosystem services.

Deadlines for submission of comments are 29 June for chapters and 9 July for the Summary for Policy Makers.

This second external review is addressed to governments and interested and
qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and
other knowledge holders.

Register as user of the IPBES website https://www.ipbes.net in order to get
access to the documents. Summary for Policy Makers available on 14
May 2018.

Nominering: Kandidater til tværfagligt ekspertpanel

Der skal nomineres nye kandidater til the Multidiciplinary Expert Panel (MEP) under IPBES.

Besidder du de rette kompetencer, er der nu åbnet op for muligheden for at blive nomineret til det førende ekspertpanel for biodiversitet og økosystemtjenester.

Som medlem af IPBES’ MEP bliver du en del af et panel med repræsentanter fra verdens førende forskningsmiljøer inden for biodiversitet og økosystemer. Du kan bidrage til det forskningsmæssige arbejde på globalt niveau, få kendskab til seneste forskning, samarbejde med førende forskere, og bidrage afgørende til det videnskabeligt baserede arbejde under IPBES, der er med til at præge den politiske dagsorden vedrørende forvaltningen af biodiversitet og økosystemer.

Danmark ønsker at indstille danske eksperter med en forskningsmæssig baggrund til dette internationale, tværfaglige ekspertråd for IPBES. Der er i høj grad behov for kandidater med økonomisk, sociologisk, eller samfundsmæssig baggrund.

Deltagelse i IPBES’ MEP er frivilligt, ulønnet og udgifter til rejser m.m. skal afholdes af den nomineredes egen institution/arbejdsgiver.

MEP’en består af  25 internationale eksperter, der rådgiver IPBES i tekniske og videnskabelige aspekter af platformes arbejde. Medlemmerne af MEP’en repræsenterer alle relevante forskningsfelter indenfor f.eks. naturvidenskab, samfundsfag og kultur.

Er du interesseret i et blive nomineret af Danmark til MEP bedes du fremsende en mail til thor.hjarsen@snm.ku.dk vedlagt CV INDEN den 1. december 2017. Herefter vil kandidater blive screenet og nomineret af Danmark i forbindelse med IPBES’ plenarmødet 19.-24. marts 2018. Bemærk at en eventuel nominering ikke er det samme som at blive udpeget som medlem. Den endelige udpegning sker af alle IPBES’s 126 medlemsstater på ovennævnte IPBES-plenarmøde.

I nomineringen, vil der jf. IPBES blive lagt vægt på (https://www.ipbes.net/sites/default/files/em_2017_29_letter_nomination_mep_20171020_updated.pdf):

a) the importance of a strong scientific expertise of the nominees in biodiversity and ecosystem services;

b) the necessity to pay attention to a good balance between social and natural sciences on the Multidisciplinary Expert Panel, as well as to gender balance; and

c) the necessity for members of the Multidisciplinary Expert Panel to commit at least 20% of their time, and quite a bit more at times, which translates to roughly 10 weeks a year, with significant international travel;

d) the importance for candidates from developed countries to ensure that resources are available to support their participation in two MEP meetings per year, and several other IPBES meetings.

Formålet med IPBES’ MEP er beskrevet HER.

Review: ‘Valuing Nature’s Contributions to People’ for assessment of Europe and Central Asia

Review of additional text of the regional assessment for Europe and Central Asia – but ONLY for already registered reviewers!

IPBES has opened a four-week period to review additional text on ‘Valuing Nature’s Contributions to People’, which will be added to chapter 2 on Nature’s contributions to people and quality of life of the Europe and Central Asia regional assessment.

During the review period of the second order draft of the Europe and Central Asia regional assessment, which ran from 1 May until 26 June 2017, reviewers pointed out that the assessment did not sufficiently address the valuation of nature’s contributions to people. To handle those review comments, the experts of chapter 2 drafted a new section as well as two appendices as supplementary material. IPBES would like to provide the opportunity to comment on this additional text.

This review of the additional text runs from 4 September until 2 October. All experts that registered between 1 May and 26 June 2017 as ‘external reviewer’ for the second order draft external review for the Europe and Central Asia assessment, as well as all National Focal Points are given the opportunity to participate in this review of additional text.

Reviewers and governments will need to first login to the IPBES website (https://www.ipbes.net/user/login) and subsequently will need to proceed to the page www.ipbes.net/sod-assessments, where the additional text can be found.

The second order draft of the entire chapter 2 of the Europe and Central Asia assessment is also made available for context. However, please note that only comments on the additional text will be considered.

You are requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage by 2 October. The filled in template needs to be sent to amor.torre@ips.unibe.ch and andre.mader@ips.unibe.ch.

All relevant comments will then be addressed by the assessment authors for the finalization of the assessment report.

Review – en uge tilbage: Global assessment of biodiversity and ecosystem services

The first review (by experts) of the IPBES global assessment of biodiversity and ecosystem services draft chapters will close on 15 August 2017.

If you wish to be an expert reviewer for the IPBES global assessment:

One of the most important phases in the IPBES assessment process is the external review by interested and qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and other knowledge holders. You still have time to contribute to the global assessment review process!

This is the first global assessment since the Millennium Ecosystem Assessment that will provide decision makers with the state of knowledge regarding the planet’s biodiversity, ecosystems and the contributions they provide to people, as well as the options to protect and use these natural assets more sustainably. Furthermore, the global assessment will provide vital data to assess progress against the Aichi Biodiversity Targets and the Sustainable Development Goals (SDGs).

To access the drafts of the global assessment, please follow these easy steps:

1) Register as user of the IPBES website (http://www.ipbes.net/registration_global_fod) if you have not already done so.

2) Apply to become an IPBES external reviewer for individual chapters of the global assessment at http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod (this will only work when logged in first as IPBES website user).

3) Once registered, you will immediately receive an email providing confidential access to the draft chapters and will be requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage.

If you have already signed up as an external reviewer:

Thank you for registering to participate in the first review (by experts), thereby contributing to the high standards of IPBES assessments. If you haven’t already done so, we kindly remind you to review the drafts and submit your substantive comments to hien.ngo@ipbes.net.

Please bear in mind that all review comments must be submitted by the deadline of 15 August, using the official template for review comments, which is available on the website containing the draft chapters.

In order to make the strongest impact worldwide and reach the widest-possible range of experts from your country, institutions and/or networks, IPBES Denmark would like to request your help in spreading the news about the review to any of your colleagues who may also wish to participate. The more diverse the engagement, the greater the credibility, legitimacy and policy relevance of the assessment.

Thank you again for your interest in IPBES and assistance in strengthening the IPBES global assessment.

 

Review: Global assessment of biodiversity and ecosystem services

Scientists and experts are invited to participate in the first external review of the chapters of the landmark IPBES global assessment of biodiversity and ecosystem services, from 15 June until 15 August, 2017.

This assessment will be the first global snapshot of the state of the world’s biodiversity in more than a decade, since the release of the Millennium Ecosystem Assessment. The global assessment will provide decision makers with the state of knowledge regarding the planet’s biodiversity, ecosystems and the benefits they provide to people, as well as the options to protect and use these natural assets more sustainably. Furthermore, the global assessment will provide vital data to assess progress against the Aichi Biodiversity Targets and the Sustainable Development Goals.

One of the most important phases in the IPBES assessment process is the external review by interested and qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and other knowledge holders. The widest-possible participation and most diverse engagement of experts in this first external review is vital to ensure the scientific quality and policy relevance of the global assessment.

The global IPBES assessment will be published in 2019 and a 2nd order review will take place during 2018.

If you would like to be an expert reviewer for the global assessment, please follow these easy steps:

 • Register as user of the IPBES website (http://www.ipbes.net/registration_global_fod) if you have not already done so.
 • Apply to become an IPBES external reviewer for individual chapters of theglobal assessment at http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod (this will only work when logged in first as IPBES website user).
 • Once registered, you will immediately receive an email providing confidential access to the draft chapters and will be requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage.

Concurrently running are the external 2nd order reviews of other IPBES assessments for Africa, Asia-Pacific and Europe and Central Asia, and Land Degradation and Restoration (ending 26 June 2017) and the Americas regional assessment (ending 24 July 2017). This external review of the global assessment is a separate process, running in parallel to the others. Information on the review process on these regional and the thematic assessments can be found here: http://www.ipbes.dk/review-of-ipbes-assessments-open/.

12