Forskere og eksperter ved danske universiteter, institutioner og organisationer har mulighed for at deltage i IPBES’ arbejde.

Deltagelse vil ofte være som lead-author eller co-author eller contributor til de forskellige IPBES-vurderinger (assessments). Eller som reviewer af kommende vurderinger. Læs mere her. Involvering sker efter en  nomineringsproces i medfør af de specifikke calls, som foretages af IPBES’ danske sekretariat i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet.

IPBES i Danmark inddrager også beslutningstagere herhjemme. Dette omfatter både politikere, forvaltere og praktikere fra stat, kommuner og private aktører og virksomheder. Det sker blandt andet gennem en række seminarer og workshops. Se mere her.