Det danske kontor for implementering af IPBES i Danmark har en række aktiviteter for og med beslutningstagere, som politikere, forvaltere og medarbejdere i interesseorganisationer. Vi sikrer at de internationale IPBES-vurderinger og de tilknyttede resumeer for beslutningstagere når relevante danske modtagere.

Der arrangeres fx seminarer og workshops om aktuelle emner. I sådanne aktiviteter samles relevante forskere og ekspert med beslutningstagere. Desuden udarbejder IPBES i Danmark resumeer af IPBES-vurderingerne.

Man kan bedst følge arbejdet og nyhederne i IPBES og IPBES i Danmark ved at følge med på Facebook eller Twitter.

 

Thor Hjarsen, IPBES i Danmark formidler om IPBES formål og aktiviteter