Det danske kontor for implementering af IPBES i Danmark har en række aktiviteter for og med beslutningstagere, som politikere, forvaltere og medarbejdere i interesseorganisationer. Vi sikrer dermed, at de internationale IPBES-vurderinger og de tilknyttede resumeer for beslutningstagere når relevante danske modtagere.

Der arrangeres fx seminarer og workshops om aktuelle emner. Til sådanne aktiviteter samles relevante forskere og eksperter med beslutningstagere.

Man kan også følge arbejdet og nyhederne i IPBES og IPBES i Danmark ved at følge med på Facebook eller Twitter.

 

Thor Hjarsen, IPBES i Danmark formidler om IPBES formål og aktiviteter