De forskere og eksperter, der er involveret i udarbejdelsen af IPBES konsensusrapporter, er udpeget og nomineret af IPBES’ medlemsstater og interessenter, og udvælges endeligt af “IPBES Multidisciplinary Expert Panel” (MEP). Ønsker du at deltage i dette arbejde, så læs videre her.

Deltagelse i IPBES-arbejdet giver stor international erfaring og mulighed for at etablere internationale netværk, der kan anvendes i andre sammenhænge. Det er grupper af forskere og eksperter, der udvikler rammerne for IPBES-vurderingerne, samt indgår i de konkrete forfattergrupper for IPBES-vurderingerne.

Hertil kommer andre forskere og eksperter i peer reviews og reviews af IPBES-vurderingerne. I dag er ca 1.000 forskere og eksperter involveret i IPBES’ arbejde.

Forskere og eksperter udvælges og nomineres på baggrund af konkrete opslag (”calls”) fra IPBES-sekretariatet i Bonn, Tyskland. Se opslagene her.

Nomineringskriterierne for danske IPBES-eksperter tilknyttet danske institutioner og organisationer er følgende (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring.
  • Aktiv forskningsmæssig baggrund, dokumenteret m ed relevante publikationer.
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov.
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper.
  • Tilknyttet relevante, danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder.
  • Kan finansiere egen deltagelse i det IPBES-arbejde, der nomineres til.
  • Kan deltage i mindst to IPBES-ekspertmøder/policy-seminarer i Danmark.
  • Har andre særligt efterspurgte kvalifikationer.

I nomineringen søges så vidt muligt ligelig repræsentation af køn. IPBES i Danmark arbejder aktivt for at involvere unge forskere og eksperter.


Hvordan foregår nominering?

Det danske sekretariat for IPBES formidler sådanne opslag til danske forsker- og ekspertmiljøer, herunder også NGO’ere.

Forskere og eksperter tilknyttet til danske institutioner og organisationer kan herefter nomineres til det internationale IPBES-sekretariat. Denne nominering foretages af den danske IPBES-koordinator og Miljø- og Fødevareministeriet i fællesskab. Deltagelse i IPBES’ arbejde ulønnet og der ydes for indeværende ikke støtte til fx rejse- og ophold.