Press release: Nordic Assessment / Pressemeddelelse: Nordisk Statusrapport på kystnære områder

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

A Nordic IPBES-like Assessment has just been launched. It focuses on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Island, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

The ecological status in the North-East Atlantic and Bothnian Sea is good. The status is moderate in the Arkona Basin in the SW corner of the Baltic Sea and the Sound and poor in large parts of the Baltic Sea (the Baltic Proper) and Gulf of Finland. Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

 

Read more: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download the report: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

__________________________________________________________________________________________________________________

Statusrapport på de Nordiske kystnære økosystemer

En vurdering af de nordiske kystnære økosystemer og deres biodiversitet er netop udgivet, og nyheden blev præsenteret på det internationale IPBES mødet i Medellín i Colombia mandag. Rapporten og et medfølgende resume for ”policy-makers” indeholder en vurdering i medfør af ti case studies, der inkluderer Danmark, Norge, Sverige og også Grønland og Færøerne. En af konklusionerne er, at mange biologiske værdier langsomt er ved at komme tilbage efter at have været presset helt i bund som følge af overudnyttelse. Det eksisterende netværk af naturbeskyttelsesområder er samtidig vigtigt for biodiversitet og tilhørende økosystemydelser.

Den økologiske status er i medfør af rapporten vurderet god i langs den nordlige Atlanterhavskyst og i den Botniske bugt. Status i den sydvestlige del af Østersøen og Øresund er vurderet moderat god og tilstanden er vurderet dårlig i store dele af den resterende Østersø. Blandt presfaktorerne er forurening med miljøfremmede stoffer, eutrofiering, og også plastik, der påvirker miljøet negativt og også fremmede arter og infrastruktur udgør en udfordring for den kystnære biodiversitet.

Rapporten anbefaler, at løbende initiativer til at reducere forurening og eutrofieringen bør fortsætte, og at kystområdernes modstandsdygtighed mod klimaændringer som fx højere havvandstand bør forstærkes via anvendelse også af naturbaserede løsninger. De danske bidragsydere var Jørgen Hansen og Preben Clausen Aarhus Universitet, Anders Højgård Petersen og Neil Burgess Københavns Universitet, Eva Roth Syddansk Universitet, Michael Køie Poulsen Nordeco og Jan Sørensen Marinbiologisk Laboratorium, Færøerne.

 

Læs mere: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download rapporten: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

6th IPBES Plenary Assembly in Colombia, March 2018

6th IPBES Plenary Assembly in Colombia, March 2018

From March 17th-24th, 2018 the sixth plenary assembly of IPBES takes place in Medellin, Colombia.

The plenary assembly in Medellin is the annual meeting were all governments decide which way IPBES shall develop. This year will be important since a total of five international IPBES assessments will be presented and accepted: four regional assessments (Europe & Central Asia, The Americas, Africa and Far East and Oceania) and a thematic assessment on land degradation.

All these assessments are important documents for e.g. the Global Biodiversity Outlook and post-2020 targets of the Convention on Biological Diversity. In addition, the assessments are all followed be shorter “Summery for policy makers” relevant for regional and national policy making of governments, NGOs, business and other relevant stakeholders.

This year professor Carsten Rahbek of University of Copenhagen is participating in the IPBES plenary assembly in Medellin. The reason is that Carsten Rahbek is an official candidate for the Multidisciplinary Expert Panel (MEP) of IPBES. The MEP is the global scientific advisory body of IPBES. Carsten Rahbek candidate is supported by the Danish government. This year the Danish delegation also consists of professor Neil Burgess of University of Copenhagen and assistant professor Eva Roth of University of Southern Denmark, in addition to government officials and the Danish IPBES coordinator.

Find more info on the IPBES plenary assembly and IPBES in general, where all meeting documents and the news assessments are/will be available:

https://www.ipbes.net/participants-information

 

PARTICIPATE IN DANISH POLLINATOR SYMPOSIUM – Dec. 7th 2017 in CPH

IPBES in Denmark together with SEGES and ICROFS/Univ. of Copenhagen invites you to participate in the first Danish pollinator symposium. The symposium will present current international and national research and evidence-based practical solutions for the maintainence, conservation and use of wild and domesticated pollinators with focus on Denmark and Northern Europe.

The symposium will be relevant for managers, decision makers, scientistst and student, in addition to conservationists, NGOs, land-owners and bee-keepers.

Find more information about the symposium, and register here.

We will have contributions from:

Lynn Dicks, University of East Anglia, UK

Lina Herbertsson, Lund Universitet

Björn Klatt, Lund Universitet

Ole Kilpinen, Dansk Biavlerforening

Claus Rasmussen, University of  Aarhus

Yoko Dupont, University of  Aarhus

Lise Hansted, University of  Aarhus

Anne E. Eskildsen, SEGES

Thor Hjarsen, IPBES i Danmark, University of  Copenhagen

Vibeke Langer, University of  Copenhagen

Carsten Rahbek, University of  Copenhagen

Environmental Protection Agency of Denmark

The symposium will be in English.

 

Kandidater til IPBES’ Multidisciplinære Ekspert Panel (MEP)

Der skal nomineres nye kandidater til the Multidiciplinary Expert Panel (MEP) under IPBES.

Besidder du de rette kompetencer, er der nu åbnet op for muligheden for at blive nomineret til det førende ekspertpanel for biodiversitet og økosystemtjenester.

Som medlem af IPBES’ MEP bliver du en del af et panel med repræsentanter fra verdens førende forskningsmiljøer inden for biodiversitet og økosystemer. Du kan bidrage til det forskningsmæssige arbejde på globalt niveau, få kendskab til seneste forskning, samarbejde med førende forskere, og bidrage afgørende til det videnskabeligt baserede arbejde under IPBES, der er med til at præge den politiske dagsorden vedrørende forvaltningen af biodiversitet og økosystemer.

Danmark ønsker at indstille danske eksperter med en forskningsmæssig baggrund til dette internationale, tværfaglige ekspertråd for IPBES. Der er i høj grad behov for kandidater med økonomisk, sociologisk, eller samfundsmæssig baggrund.

Deltagelse i IPBES’ MEP er frivilligt, ulønnet og udgifter til rejser m.m. skal afholdes af den nomineredes egen institution/arbejdsgiver.

MEP’en består af  25 internationale eksperter, der rådgiver IPBES i tekniske og videnskabelige aspekter af platformes arbejde. Medlemmerne af MEP’en repræsenterer alle relevante forskningsfelter indenfor f.eks. naturvidenskab, samfundsfag og kultur.

Er du interesseret i et blive nomineret af Danmark til MEP bedes du fremsende en mail til thor.hjarsen@snm.ku.dk vedlagt CV INDEN den 1. december 2017. Herefter vil kandidater blive screenet og nomineret af Danmark i forbindelse med IPBES’ plenarmødet 19.-24. marts 2018. Bemærk at en eventuel nominering ikke er det samme som at blive udpeget som medlem. Den endelige udpegning sker af alle IPBES’s 126 medlemsstater på ovennævnte IPBES-plenarmøde.

I nomineringen, vil der jf. IPBES blive lagt vægt på (https://www.ipbes.net/sites/default/files/em_2017_29_letter_nomination_mep_20171020_updated.pdf):

a) the importance of a strong scientific expertise of the nominees in biodiversity and ecosystem services;

b) the necessity to pay attention to a good balance between social and natural sciences on the Multidisciplinary Expert Panel, as well as to gender balance; and

c) the necessity for members of the Multidisciplinary Expert Panel to commit at least 20% of their time, and quite a bit more at times, which translates to roughly 10 weeks a year, with significant international travel;

d) the importance for candidates from developed countries to ensure that resources are available to support their participation in two MEP meetings per year, and several other IPBES meetings.

Formålet med IPBES’ MEP er beskrevet HER.

Symposium om bestøvere – 7. december 2017

I samarbejde med SEGES – Landbrugets Videnscenter, ICROFS/Institut for Plante og Miljøvidenskab på KU, er IPBES i Danmark den 7.12 arrangører af et forskningsbaseret symposium om beskyttelse og forvaltning af vilde bier, honningbier og andre bestøvere.
 
Afsæt allerede nu datoen, hvis dette emne har din interesse. Programmet vil rumme oplæg fra både udenlandske og danske forskere, samt præsentation af evidensbaserede praktiske tiltag.
 
Vi er endnu ikke på plads med præcis, hvor dette symposium skal finde sted, eller hvad mad og drikke vil koste, men videre annoncering skal nok komme snarest!
 
Håber vi ses!
 
I mellemtiden vil du fx også kunne læse mere i IPBES’ bestøver-assessment – find den her: https://www.ipbes.net/dataset/thematic-assessment-pollinators-pollination-and-food-production
 

Review of additional text of the IPBES assessment for Europe and Central Asia

Review of additional text of the regional assessment for Europe and Central Asia – but ONLY for already registered reviewers!

IPBES has opened a four-week period to review additional text on ‘Valuing Nature’s Contributions to People’, which will be added to chapter 2 on Nature’s contributions to people and quality of life of the Europe and Central Asia regional assessment.

During the review period of the second order draft of the Europe and Central Asia regional assessment, which ran from 1 May until 26 June 2017, reviewers pointed out that the assessment did not sufficiently address the valuation of nature’s contributions to people. To handle those review comments, the experts of chapter 2 drafted a new section as well as two appendices as supplementary material. IPBES would like to provide the opportunity to comment on this additional text.

This review of the additional text runs from 4 September until 2 October. All experts that registered between 1 May and 26 June 2017 as ‘external reviewer’ for the second order draft external review for the Europe and Central Asia assessment, as well as all National Focal Points are given the opportunity to participate in this review of additional text.

Reviewers and governments will need to first login to the IPBES website (https://www.ipbes.net/user/login) and subsequently will need to proceed to the page www.ipbes.net/sod-assessments, where the additional text can be found.

The second order draft of the entire chapter 2 of the Europe and Central Asia assessment is also made available for context. However, please note that only comments on the additional text will be considered.

You are requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage by 2 October. The filled in template needs to be sent to amor.torre@ips.unibe.ch and andre.mader@ips.unibe.ch.

All relevant comments will then be addressed by the assessment authors for the finalization of the assessment report.

Modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer – ny rapport

Lige før sommer udgav DCE, Århus Universitet en ny rapport der fokuserer på metoder til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer.

Rapporten præsenterer et analyseredskab, der er udviklet med henblik på at kunne anskueliggøre samspillet mellem ændringer i en række økosystemtjenester når landbrugs- eller skovarealer tages ud af drift. Samspillet mellem økosystemtjenester kan have betydning for om det er muligt at opnå synergieffekter.

Rapporten har anvendt Limfjordens opland som undersøgelsesområde. Analysen i rapporten omfatter følgende udvalgte økosystemtjenester: Fødevareproduktion, træproduktion, regulering af vandkvalitet i form af tilbageholdelse af kvælstof til Limfjorden, klimaregulering i form af kulstofbinding, jagt og rekreation.

Desuden analyseres det også, hvilken påvirkning, der er af indikatorer for økosystemtjenesten biodiversitetsbeskyttelse (med fokus på sjældne arter) og to forskellige indikatorer for habitaternes rumlige relationer i oplandet. Resultaterne illustrerer at de automatiske synergieffekter er begrænsede, men at det er muligt at øge synergierne mellem tjenesterne ved flersidig arealforvaltning.

 

Business and Biodiversity conference in Frankfurt – Oct 17-18, 2017

Are you interested in how business and cooperations can work with and for biodiversity? Then this 2-day conference on the subject might be interesting for you: “The EU B@B Platform and the Global Nature Fund (GNF) invite you for two days devoted to tackling the challenge for businesses in integrating biodiversity and natural capital.

The two conferences under the common motto “Business, biodiversity & natural capital | Ambitions, risks & opportunities” will bring front-running companies and organisations together with leading scientists, government officials and nature conservation organisations in a unique location in the centre of Europe.

While the first day will host the EU Business@Biodiversity Annual Conference on the theme “How to set an ambition level?”, the second day will place an emphasis on “Integrating Natural Capital into Your Business – Increasing opportunities and dealing with risks”.”

Find more info: http://www.business-biodiversity.eu/en/natural-capital-conference

The conference takes place in Frankfurt, and participation is free (but limited).

 

Cruise ship tourism in the High Arctic relies on biodiversity (Photo: Thor Hjarsen).

 

En uge tilbage af/One week left of review af global IPBES-assessment!

The first review (by experts) of the IPBES global assessment of biodiversity and ecosystem services draft chapters will close on 15 August 2017.

If you wish to be an expert reviewer for the IPBES global assessment:

One of the most important phases in the IPBES assessment process is the external review by interested and qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and other knowledge holders. You still have time to contribute to the global assessment review process!

This is the first global assessment since the Millennium Ecosystem Assessment that will provide decision makers with the state of knowledge regarding the planet’s biodiversity, ecosystems and the contributions they provide to people, as well as the options to protect and use these natural assets more sustainably. Furthermore, the global assessment will provide vital data to assess progress against the Aichi Biodiversity Targets and the Sustainable Development Goals (SDGs).

To access the drafts of the global assessment, please follow these easy steps:

1) Register as user of the IPBES website (http://www.ipbes.net/registration_global_fod) if you have not already done so.

2) Apply to become an IPBES external reviewer for individual chapters of the global assessment at http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod (this will only work when logged in first as IPBES website user).

3) Once registered, you will immediately receive an email providing confidential access to the draft chapters and will be requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage.

If you have already signed up as an external reviewer:

Thank you for registering to participate in the first review (by experts), thereby contributing to the high standards of IPBES assessments. If you haven’t already done so, we kindly remind you to review the drafts and submit your substantive comments to hien.ngo@ipbes.net.

Please bear in mind that all review comments must be submitted by the deadline of 15 August, using the official template for review comments, which is available on the website containing the draft chapters.

In order to make the strongest impact worldwide and reach the widest-possible range of experts from your country, institutions and/or networks, IPBES Denmark would like to request your help in spreading the news about the review to any of your colleagues who may also wish to participate. The more diverse the engagement, the greater the credibility, legitimacy and policy relevance of the assessment.

Thank you again for your interest in IPBES and assistance in strengthening the IPBES global assessment.

 

First external review open for IPBES Global Assessment!

Scientists and experts are invited to participate in the first external review of the chapters of the landmark IPBES global assessment of biodiversity and ecosystem services, from 15 June until 15 August, 2017.

This assessment will be the first global snapshot of the state of the world’s biodiversity in more than a decade, since the release of the Millennium Ecosystem Assessment. The global assessment will provide decision makers with the state of knowledge regarding the planet’s biodiversity, ecosystems and the benefits they provide to people, as well as the options to protect and use these natural assets more sustainably. Furthermore, the global assessment will provide vital data to assess progress against the Aichi Biodiversity Targets and the Sustainable Development Goals.

One of the most important phases in the IPBES assessment process is the external review by interested and qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and other knowledge holders. The widest-possible participation and most diverse engagement of experts in this first external review is vital to ensure the scientific quality and policy relevance of the global assessment.

The global IPBES assessment will be published in 2019 and a 2nd order review will take place during 2018.

If you would like to be an expert reviewer for the global assessment, please follow these easy steps:

  • Register as user of the IPBES website (http://www.ipbes.net/registration_global_fod) if you have not already done so.
  • Apply to become an IPBES external reviewer for individual chapters of theglobal assessment at http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod (this will only work when logged in first as IPBES website user).
  • Once registered, you will immediately receive an email providing confidential access to the draft chapters and will be requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage.

 

Concurrently running are the external 2nd order reviews of other IPBES assessments for Africa, Asia-Pacific and Europe and Central Asia, and Land Degradation and Restoration (ending 26 June 2017) and the Americas regional assessment (ending 24 July 2017). This external review of the global assessment is a separate process, running in parallel to the others. Information on the review process on these regional and the thematic assessments can be found here: http://www.ipbes.dk/review-of-ipbes-assessments-open/.

12