Kommer snart: Rapport samler global viden om biodiversitet og økosystemydelser

Til næste år kommer den første globale vurdering, i over 15 år, af status for biodiversitet og de ydelser, der kommer fra vores økosystemer. Rapporten vil føde direkte ind i forhandlingerne af målene i biodiversitetskonventionen for perioden 2020-2030 – den såkaldte post 2020 dagsorden og vil være et afgørende redskab til evaluering af Aichi targets.

Rapporten, Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, eller Global vurdering af biodiversitet og økosystemydelser på dansk, vurderer alle klodens økosystemer både på land, i søer og vandløb, samt havområder. Der stilles skarpt på økologiske forandringer gennem de sidste 50 år og gives fremtidsscenarier og bud på handlemuligheder for beslutningstagere.

Omkring 150 eksperter, fra mere end 50 lande, har bidraget til rapporten, som har taget knap 3 år at udarbejde. Når en gennemarbejdet tekst er helt klar, skal den godkendes af regeringsrepræsentanter fra 130 IPBES lande verden over. Det kommer til at ske under IPBES’ 7. topmøde, der afholdes i Paris til maj 2019.

Læs mere: https://www.ipbes.net/news/media-release-global-biodiversity-assessment-nearing-completion

Nordiske IPBES rapport offentliggjort

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

The full reports of the Nordic IPBES-like Assessment has been launched. The assessment has its focus on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Iceand, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

Please use following links to access volume 1, volume 2 and the Summary for policymakers

Volume 1 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5272

Volume 2 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5271

The Summary for policymakers https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8799-9/

Review af IPBES globale assessment om biodiversitet og økosystemydelser

Hvad er status for klodens biodiversitet og økosystemydelser?

Deltag i eksternt review af resumeet for policy makers og kapitlerne i IPBES assessment.

Deadline for fremsendelse af kommentarer er 29. juni 2018 for kapitler of 9. juli 2018 for resume for policy makers.

Dette er det 2. eksterne review og henvender sig til regeringer og intereserede eksperter herunder “scientists, decision makers, practitioners og andre knowledge holders”.

Register som IPBES bruger på IPBES website: www.ipbes.net og få adgang til relevante dokumenter. Resumeet er online 14. maj.

Danske eksperter efterlyses til nye IPBES assesments

Nomineringer til tre nye IPBES assessments, der igangsættes i 2018-2019, er nu annonceret. Det drejer sig om følgende vurderinger:

  1. Methodological assessment regarding the diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits (now)
  2. Thematic assessment of the sustainable use of wild species (now)
  3. Thematic assessment of invasive alien species  (pending nominations later in 2018

 

Overvejer du at sætte din faglighed i spil på den globale scene og i en videnskabelig – politisk kontekst? Så læs mere om det specifikke call her:

https://www.ipbes.net/sites/default/files/em-2018-06_letter_nomination_of_experts_and_offers_for_tsus_20180420.pdf

Danske forskere og eksperter opfordres til at involvere sig i IPBES internationale arbejde for dermed at styrke en internationale karriere.

Du er velkommen til at kontakte IPBES i DK kontoret for yderligere oplysninger.

Deadline for din interessetilkendegivelse inklusiv fremsendelse af dit CV til IPBES i Danmark kontoret er 1. juni 2018.

Ny koordinator for IPBES Danmark

Specialkonsulent Lars Dinesen blev ansat den 1. marts 2018 til at koordinere IPBES Danmarks aktiviteter. Lars Dinesen er uddannet biolog fra Københavns Universitet og har 25 års erfaring med dansk og international naturforvaltning, biodiversitet og formidling.

En af Lars’ første opgaver, som koordinator for IPBES i Danmark, var at deltage i IPBES’ årlige plenarmøde, der fandt sted i Colombia i slutningen af marts. Under mødet blev fire regionale statusrapporter og en rapport om menneskers påvirkning og brug af land- og ferskvandsområder godkendt og offentliggjort. Lars Dinesen glæder sig over sin nye rolle for IPBES Danmark:

Det er positivt at se IPBES tage form. Der er nu vedtaget i alt syv globale rapporter, som giver et meget værdifuldt overblik over status for biodiversitet og økosystemer, og hvilken indflydelse og handlemuligheder, vi som mennesker har. Jeg er glad for at være med til at skubbe den dagsorden frem. Det er min erfaring, at politikere gerne lytter til forskningsresultater og ønsker at finde de bedst mulige løsninger inden for de givne politiske rammer”, og fortsætter:

I Danmark har vi forskningsmiljøer i både naturvidenskab og samfundsfagene, som beskæftiger sig med bæredygtighed på højeste internationalt plan. Vi skal sikre, at viden fra IPBES rapporterne og den danske viden kommer i spil og når ud til beslutningstagere og offentligheden, og det er her IPBES Danmark kommer ind i billedet

Lars Dinesen kommer fra en stilling i Miljøstyrelsen, hvor han har arbejdet 11 år med dansk, og international naturplanlægning, policy arbejde og implementering af EU direktiver. Tidligere har han været udstationeret i Tanzania for en treårig periode som Danida-rådgiver i miljøsektoren. Desuden har han løbende været på længerevarende feltophold i Afrika, Asien, Sydamerika og Grønland samt publiceret en række videnskabelige artikler.

Professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima og medlem af IPBES i Danmarks styregruppe, fortæller:

Lars har værdifuld erfaring, som vi forventer, at han bringer i spil som IPBES nye koordinator og dermed sikrer, at sekretariatet forbliver en central platform for dialog mellem politikere, erhvervslivet og forskere. Den tværgående dialog er afgørende, hvis vi som samfund skal gøre en omkostningseffektiv indsats, der giver mest og bedst muligt i forhold til at bevare biodiversiteten og naturens økosystemer. Det er også vigtigt at sikre en bæredygtig udnyttelse af de ydelser, som naturens økosystemer giver os mennesker”.

Kontakt

Specialkonsulent Lars Dinesen
Sekretariatet for IPBES Danmark
Telefon: 35 33 01 79
Mobil: (+45) 93 50 95 70
Mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Professor Carsten Rahbek
Centerdirektør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: (+45) 40 96 39 67
Mail: crahbek@snm.ku.dk

Resume af IPBES’ 6. plenarmøde

Det sjette IPBES plenarmøde er netop afsluttet i Medellin i Colombia. Det var et hårdt arbejdende møde med sessioner til langt ud på aftenen. Humøret hos de delegerede var godt, og næste års budget for IPBES er sikret via en række bidrag fra forskellige lande.

De væsentligste resultater var tilslutningen fra alle medlemslande til fire regionale statusrapporter, der dækker Afrika, Amerikas, Asien-Pacific, og Europa – Central Asien. Også den tematiske rapport om landudnyttelse og genopretning (Land degradation and restoration) blev vedtaget på den sidste dag. Sidstnævnte temarapport peger bl.a. på, at en stor og stigende befolkningstæthed og resurseforbrug sætter klodens biodiversitet og resurser under pres. Det er i høj grad op til IPBES’ medlemslande og deres netværk af institutioner mv. at overveje, hvordan resultaterne og anbefalingerne i de fem rapporter håndteres og følges op lokalt, nationalt og internationalt.

Yderligere tre nye tematiske rapporter vil i år blive igangsat vedr. bæredygtig udnyttelse af resurser, værdisætning og invasive arter. Mere information om disse rapporter følger, efterhånden som processen rulles i gang.

____________________________________________________________________________________________________________

Næste IPBES plenarmøde er i Paris 2019

Det næste syvende IPBES plenarmøde vil blive afholdt i Paris fra 29 april til 4. maj 2019. Her vil det væsentligste punkt være en global rapport fra IPBES, der opsummerer status og udvikling for den samlede klode svarende lidt til tilsvarende rapporter for klimaet. I Paris bliver omdrejningspunktet for mødet klodens mangfoldighed af liv og de dertil hørende resurser.

IPBES rapporter: Biodiversiteten går ned overalt på kloden

Biodiversiteten – variationen i livet på jorden – fortsætter sin nedgang overalt på kloden. Det er en alarmerende udvikling, som også truer menneskets eksistensgrundlag. Konklusionen kommer som følge af fire regionale statusrapporter, der er blevet offentliggjort i dag under IPBES sjette plenarmøde i Medellín, Colombia.

Tilsammen dækker de fire rapporter det meste af klodens areal: Europa og Central Asien, Afrika, Syd- og Nordamerika samt resten af Asien og Oceanien – bortset fra verdenshavene. Flere end 550 af verdens førende videnskabsfolk, fra mere end 100 lande, har over tre år bidraget til resultaterne.

I hver af de fire regioner – med undtagelse af nogle få lyspunkter – er biodiversiteten, og dermed vores eget livsgrundlag, forringet. Nogle steder er biodiversiteten allerede gået tabt på grund af ødelæggelser af natur og økosystemer, overudnyttelse, forurening, påvirkningen fra invasive arter og klimaændringer.

Hent de fire statusrapporter

På IPBES hjemmeside kan du finde de fire rapporter. Du finder også svar på: Hvorfor biodiversitet er vigtig, hvor udviklingen er positiv, hvad de største trusler mod biodiversitet er, og hvilke muligheder vi har for at tilpasse vores nuværende tilgang og forvaltning af klodens biodiversitet og resurser.

Mere information om indholdet i rapporterne, herunder vurderingerne i de fire regioner: https://www.ipbes.net/news/biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

NY KOALITION – “COALITION OF THE WILING” – TIL BESKYTTELSEN AF BESTØVERE

IPBES’ rapport om bestøvere konkluderer, at bestøvere spiller en nøglerolle i beskyttelsen af biodiversitet, økosystemer, fødevareproduktion og dermed også er af stor økonomisk betydning. Rapporten konkluderer også, at effekterne af menneskelige aktiviteter nu hæmmer bestøvningen fra insekter. En række lande, heriblandt Danmark, har derfor indgået et samarbejde om beskyttelsen af bestøvere i den såkaldte ‘Coalition of the Willing’.

Fire nye lande indgik officielt i koalitionen til IPBES’ plenarmøde i Colombia i dag, heriblandt Mexico og værtslandet Colombia.

Link til rapport: www.ipbes.net/assessment-reports-0

Mette Gervin fra Miljøstyrelsen har ordet i “Coalition of the wiling” til bedre beskyttelse af bestøvere.

Press release: Nordic Assessment / Pressemeddelelse: Nordisk Statusrapport på kystnære områder

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

A Nordic IPBES-like Assessment has just been launched. It focuses on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Island, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

The ecological status in the North-East Atlantic and Bothnian Sea is good. The status is moderate in the Arkona Basin in the SW corner of the Baltic Sea and the Sound and poor in large parts of the Baltic Sea (the Baltic Proper) and Gulf of Finland. Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

 

Read more: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download the report: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

__________________________________________________________________________________________________________________

Statusrapport på de Nordiske kystnære økosystemer

En vurdering af de nordiske kystnære økosystemer og deres biodiversitet er netop udgivet, og nyheden blev præsenteret på det internationale IPBES mødet i Medellín i Colombia mandag. Rapporten og et medfølgende resume for ”policy-makers” indeholder en vurdering i medfør af ti case studies, der inkluderer Danmark, Norge, Sverige og også Grønland og Færøerne. En af konklusionerne er, at mange biologiske værdier langsomt er ved at komme tilbage efter at have været presset helt i bund som følge af overudnyttelse. Det eksisterende netværk af naturbeskyttelsesområder er samtidig vigtigt for biodiversitet og tilhørende økosystemydelser.

Den økologiske status er i medfør af rapporten vurderet god i langs den nordlige Atlanterhavskyst og i den Botniske bugt. Status i den sydvestlige del af Østersøen og Øresund er vurderet moderat god og tilstanden er vurderet dårlig i store dele af den resterende Østersø. Blandt presfaktorerne er forurening med miljøfremmede stoffer, eutrofiering, og også plastik, der påvirker miljøet negativt og også fremmede arter og infrastruktur udgør en udfordring for den kystnære biodiversitet.

Rapporten anbefaler, at løbende initiativer til at reducere forurening og eutrofieringen bør fortsætte, og at kystområdernes modstandsdygtighed mod klimaændringer som fx højere havvandstand bør forstærkes via anvendelse også af naturbaserede løsninger. De danske bidragsydere var Jørgen Hansen og Preben Clausen Aarhus Universitet, Anders Højgård Petersen og Neil Burgess Københavns Universitet, Eva Roth Syddansk Universitet, Michael Køie Poulsen Nordeco og Jan Sørensen Marinbiologisk Laboratorium, Færøerne.

 

Læs mere: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download rapporten: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

6th IPBES Plenary Assembly in Colombia, March 2018

6th IPBES Plenary Assembly in Colombia, March 2018

From March 17th-24th, 2018 the sixth plenary assembly of IPBES takes place in Medellin, Colombia.

The plenary assembly in Medellin is the annual meeting were all governments decide which way IPBES shall develop. This year will be important since a total of five international IPBES assessments will be presented and accepted: four regional assessments (Europe & Central Asia, The Americas, Africa and Far East and Oceania) and a thematic assessment on land degradation.

All these assessments are important documents for e.g. the Global Biodiversity Outlook and post-2020 targets of the Convention on Biological Diversity. In addition, the assessments are all followed be shorter “Summery for policy makers” relevant for regional and national policy making of governments, NGOs, business and other relevant stakeholders.

This year professor Carsten Rahbek of University of Copenhagen is participating in the IPBES plenary assembly in Medellin. The reason is that Carsten Rahbek is an official candidate for the Multidisciplinary Expert Panel (MEP) of IPBES. The MEP is the global scientific advisory body of IPBES. Carsten Rahbek candidate is supported by the Danish government. This year the Danish delegation also consists of professor Neil Burgess of University of Copenhagen and assistant professor Eva Roth of University of Southern Denmark, in addition to government officials and the Danish IPBES coordinator.

Find more info on the IPBES plenary assembly and IPBES in general, where all meeting documents and the news assessments are/will be available:

https://www.ipbes.net/participants-information