IPBES-Arbejdsprogram 2014-2018 omfatter en rækker globale, regionale, og temastiske vurderinger.

Til dato har IPBES etableret tre task forces, der arbejder med tværgående problemstillinger, samt i alt 10 ekspertgrupper, der arbejder med regionale, tematiske og metodiske analyser. Disse involverede forskere og eksperter er udpeget og nomineret af IPBES’ medlemsstaterne og interessenter, og udvælges endeligt af “IPBES Multidisciplinary Expert Panel” (MEP). Ønsker du at deltage i dette arbejde, så læs videre her.

På IPBES’ årlige plenar-samlinger vedtages arbejdsprogram, godkendes IPBES vurderinger med mere. Foto: IPBES Sekretariatet


IPBES kernefunktioner består af fire elementer:

  1. Kapacitetsopbygning: dvs forøge mulighederne for at IPBES assessments m.m. kommer i brug.
  2. Vurderinger: levere globale, regionale og tematiske videnskabeligt funderet vurderinger om tilstanden af biodiversitet, økosystemer og økosystemfunktioner
  3. Katalysere vidensopbygning: identificere den manglende viden for policymakers og sikre at den tilvejebringes.
  4. Støtte til beslutninger: identificere redskaber og metoder relevante for beslutningstagere og facilitere og sikre bruges af dem.

IPBES’ detaljerede arbejdsprogram kan ses her.