I lighed med den internationale IPBES-målsætning, vil IPBES i Danmark have følgende mål:
At sikre danske neutrale og forskningsbaserede bidrag til internationale IPBES-vurderinger om tilstanden for biodiversitet og naturens økosystemer, og derigennem skabe grundlag for beslutninger, der bidrager til samfundets bæredygtige udvikling både lokalt, nationalt, regionalt og globalt.

At facilitere ikke-politisk og neutral vidensformidling fra forskere og eksperter til interessenter og derved bidrage til, at relevant videnskabelig information og data er til rådighed for de administrative og politiske beslutningsprocesser.

Strategiske målsætninger for IPBES i Danmark:

  • Aktiv motivering og involvering af relevante danske forskningsmiljøer i alle dele IPBES arbejde, herunder nomineringer til vurdering, reviews og organisatorisk repræsentation.
  • Stimulere til direkte ikke-politisk og neutral, forskningsbaseret dialog mellem relevante danske forskningsmiljøer, beslutningstagere og praktikere.
  • Kommunikation og formidling af IPBES internationale vurderinger og relateret forskning fra danske forskningsmiljøer, til offentlighed, interesseorganisationer, medier, forvalterer lokalt og nationalt plan, og andre interessenter i øvrigt.

 

Her er en kort pdf-præsentation af IPBES, internationalt og i Danmark