Partnerskabet bag IPBES i Danmark

Den danske platform for biodiversitet, natur og økosystemtjenester, IPBES i Danmark, er etableret gennem et partnerskab mellem Københavns, Århus og Syddansk Universitet, samt Miljøstyrelsen. Alle er repræsenteret i en styregruppe for samarbejdet.

Følgende forskningscentre/institutter er direkte samarbejdspartnere og bidrager til IPBES i Danmark:

 

Der er åbent for deltagelse af yderligere forskningspartnere i IPBES i Danmark.