IPBES udarbejder en lang række forskningsbaserede vurderinger og resumeer for beslutningstagere. Desuden foregår der løbende en kvalitetssikring, metodeudvikling og evaluering af IPBES arbejde.

Mere end 1000 forskere og eksperter fra hele verden er involveret i dette arbejde. Også danske forskere og eksperter inviteres med i dette arbejde – fx i forfattergrupper eller i reviews.

Se her hvilke vurderinger, der er tilgængelige og hvilke der er på vej.

To af IPBES internationale vurderinger

 

Denne tabel forklarer forskellen på almindelige videnskabelige litteratur-reviews og de science-policy relevante vurderinger, som udarbejdes i regi af fx IPBES: