Ud over IPBES’ udgivelser, er der udarbejdet en række globale, regionale og nationale vurderinger af biodiversitet og økosystemtjenester. Find disse udgivelser i IPBES’ internationale database over økosystemrapporter og -vurderinger:

IPBES' database over rapporter udgivet af andre

Herunder findes links til udvalgte rapporter, vurderinger og artikler om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester, både internationale, regionale og nationale:

Globale publikationer

BIODIVERSITY SCENARIOS: PROJECTIONS OF 21st CENTURY CHANGE IN BIODIVERSITY AND ASSOCIATED ECOSYSTEM SERVICES – A Technical Report for the Global Biodiversity Outlook 3

Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010

ECOSYSTEMS AND HUMAN WELL-BEINGSynthesis.

Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005

The Global Risks Report 12th Edition

World Economic Forum, 2017

Europæiske publikationer

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban ecosystems. 4th Report.

European Union, 2016

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report.

European Environment Agency, 2017

Ecosystem Services and Biodiversity. IN-DEPTH REPORT. Science for Environmental Policy.

University of the West of England, 2015

UK National Ecosystem Assessment. Synthesis of Key Findings

United Nations Environment Program (UNEP), 2014

Danske/nordiske publikationer

Ecosystem Services: In the Coastal Zone of the Nordic Countries

Nordic Council of Ministers, 2016

STATUS FOR KORTLÆGNING AF ØKOSYSTEMER, ØKOSYSTEMTJENESTER OG DERES VÆRDIER I DANMARK.

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Aarhus Universitet, 2015

 

UDVIKLING OG AFPRØVNING AF METODE TIL MODELLERING AF ØKOSYSTEMTJENESTER OG BIODIVERSITETSINDIKATORER – med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Aarhus Universitet, 2017

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES):

International Millenium Ecosystem Assessment
FNs status rapport for jordens biodiversitet. Rapporten er lavet på baggrund af mere end 1.360 eksperters og forskeres arbejde: