Én af IPBES’ kernefunktioner er at udarbejde statusrapporter om biodiversitet og økosystemydelser. De skal støtte beslutningstagere i at træffe de rette politiske beslutninger – lokalt og globalt. Arbejdet igangsættes på baggrund af direkte anmodninger fra medlemslandene og godkendes af alle 130 regeringer inden offentliggørelse. Når rapporterne er godkendt, er det op til medlemslandenes regering at implementere resultaterne i nationale politikker – med støtte fra blandt andet IPBES Danmark.

Hvad er en konsensusrapport?

En konsensusrapport består af to dele – en detaljeret baggrundsrapport på flere hundrede sider, samt et resumé rettet mod beslutningstagere på cirka 30 sider. Emner og temaer, som alle er relateret til biodiversitet og økosystemydelser.

Under galleriet kan du downloade Summary for Policy makers for de offentliggjorte konsensusrapporter. Hvis du vil læse de fulde baggrundsrapporter, så følg linket herunder:

Materialer for offentliggjorte konsensusrapporter (link)

Offentliggjorte rapporter

Download Summary for policy makers (SPM):

Kommende rapporter

I løbet af de kommende år vil IPBES udarbejde vurderinger af:

  • global status for biodiversitet og økosystemydelser (forventet offentliggjort i 2019)
  • metoder til værdisætning af biodiversitet og økosystemydelser
  • bæredygtig udnyttelse af vilde arter, herunder jagt
  • effekterne af invasive arter