IPBES’ formål er at tilvejebringe viden om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester for beslutningstagere, interessenter og offentligheden. Derfor udarbejder IPBES i de kommende år en række videnskabeligt baserede vurderinger, og vil samtidigt pege på, hvor der mangler mere viden og forskning. IPBES internationale vurderinger, og de tilhørende resumeer for beslutningstagere, vil løbende blive tilgængelige her. Her ses også hvilke vurderinger der er planlagt de kommende år.

Ud over IPBES er der tidligere udarbejdet en række globale, regionale og nationale vurderinger af biodiversitet og økosystemtjenester. For eksempel fra Biodiversitetskonventionen, FN’s Klimapanel, EU samt enkelte lande. Eksempler herpå findes her. På IPBES’ egen internationale database over økosystem-rapporter og – vurderinger kan søges mere information.

Henvisning til forskellige organisationer og forskningsnetværk kan findes her.