IPBES vurderinger, 2014-2018

IPBES udarbejder en række forskningsbaserede vurderinger om en række emner og temaer, der relaterer til biodiversitet og økosystemer med henblik på at skabe en bedre beslutningsgrundlag for bl.a. landenes regeringer. Desuden foregår der løbende en kvalitetssikring, metodeudvikling og evaluering af IPBES arbejde.  Mere end 1000 forskere og eksperter er involveret i dette arbejde.

Følgende IPBES-vurderinger og online ressourcer er udkommet til dato (ultimo 2016)


Thematic assessment of pollinators, pollination and food production (#3a)

 

 

 

Methodological assessment of scenarios and models of biodiversity and ecosystem services (#3c)

 

 

 

Her ses tidsplanen for offentliggørelse af de forskellige leverancer og vurderinger fra IPBES: