Herunder findes link til en række eksempler på rapporter, vurderinger og artikler om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester, både internationale, regionale og nationale.

Globale publikationer

BIODIVERSITY SCENARIOS: PROJECTIONS OF 21st CENTURY CHANGE IN BIODIVERSITY AND ASSOCIATED ECOSYSTEM SERVICES – A Technical Report for the Global Biodiversity Outlook 3

Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010

 

 

 

ECOSYSTEMS AND HUMAN WELL-BEINGSynthesis.

Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005

 

 

 

 

The Global Risks Report 12th Edition

World Economic Forum, 2017

 

 

 

Europæiske publikationer

 

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban ecosystems. 4th Report.

European Union, 2016

 

 

 

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report.

European Environment Agency, 2017

 

 

 

Ecosystem Services and Biodiversity. IN-DEPTH REPORT. Science for Environmental Policy.

University of the West of England, 2015

 

 

 

UK National Ecosystem Assessment. Synthesis of Key Findings

United Nations Environment Program (UNEP), 2014

 

 

Danske/nordiske publikationer

Ecosystem Services: In the Coastal Zone of the Nordic Countries

Nordic Council of Ministers, 2016

 

 

 

STATUS FOR KORTLÆGNING AF ØKOSYSTEMER, ØKOSYSTEMTJENESTER OG DERES VÆRDIER I DANMARK.

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Aarhus Universitet, 2015

 

 

UDVIKLING OG AFPRØVNING AF METODE TIL MODELLERING AF ØKOSYSTEMTJENESTER OG BIODIVERSITETSINDIKATORER – med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Aarhus Universitet, 2017