Ny koordinator for IPBES Danmark

Specialkonsulent Lars Dinesen blev ansat den 1. marts 2018 til at koordinere IPBES Danmarks aktiviteter. Lars Dinesen er uddannet biolog fra Københavns Universitet og har 25 års erfaring med dansk og international naturforvaltning, biodiversitet og formidling.

En af Lars’ første opgaver, som koordinator for IPBES i Danmark, var at deltage i IPBES’ årlige plenarmøde, der fandt sted i Colombia i slutningen af marts. Under mødet blev fire regionale statusrapporter og en rapport om menneskers påvirkning og brug af land- og ferskvandsområder godkendt og offentliggjort. Lars Dinesen glæder sig over sin nye rolle for IPBES Danmark:

Det er positivt at se IPBES tage form. Der er nu vedtaget i alt syv globale rapporter, som giver et meget værdifuldt overblik over status for biodiversitet og økosystemer, og hvilken indflydelse og handlemuligheder, vi som mennesker har. Jeg er glad for at være med til at skubbe den dagsorden frem. Det er min erfaring, at politikere gerne lytter til forskningsresultater og ønsker at finde de bedst mulige løsninger inden for de givne politiske rammer”, og fortsætter:

I Danmark har vi forskningsmiljøer i både naturvidenskab og samfundsfagene, som beskæftiger sig med bæredygtighed på højeste internationalt plan. Vi skal sikre, at viden fra IPBES rapporterne og den danske viden kommer i spil og når ud til beslutningstagere og offentligheden, og det er her IPBES Danmark kommer ind i billedet

Lars Dinesen kommer fra en stilling i Miljøstyrelsen, hvor han har arbejdet 11 år med dansk, og international naturplanlægning, policy arbejde og implementering af EU direktiver. Tidligere har han været udstationeret i Tanzania for en treårig periode som Danida-rådgiver i miljøsektoren. Desuden har han løbende været på længerevarende feltophold i Afrika, Asien, Sydamerika og Grønland samt publiceret en række videnskabelige artikler.

Professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima og medlem af IPBES i Danmarks styregruppe, fortæller:

Lars har værdifuld erfaring, som vi forventer, at han bringer i spil som IPBES nye koordinator og dermed sikrer, at sekretariatet forbliver en central platform for dialog mellem politikere, erhvervslivet og forskere. Den tværgående dialog er afgørende, hvis vi som samfund skal gøre en omkostningseffektiv indsats, der giver mest og bedst muligt i forhold til at bevare biodiversiteten og naturens økosystemer. Det er også vigtigt at sikre en bæredygtig udnyttelse af de ydelser, som naturens økosystemer giver os mennesker”.

Kontakt

Specialkonsulent Lars Dinesen
Sekretariatet for IPBES Danmark
Telefon: 35 33 01 79
Mobil: (+45) 93 50 95 70
Mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Professor Carsten Rahbek
Centerdirektør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: (+45) 40 96 39 67
Mail: crahbek@snm.ku.dk

Resume af IPBES’ 6. plenarmøde

Det sjette IPBES plenarmøde er netop afsluttet i Medellin i Colombia. Det var et hårdt arbejdende møde med sessioner til langt ud på aftenen. Humøret hos de delegerede var godt, og næste års budget for IPBES er sikret via en række bidrag fra forskellige lande.

De væsentligste resultater var tilslutningen fra alle medlemslande til fire regionale statusrapporter, der dækker Afrika, Amerikas, Asien-Pacific, og Europa – Central Asien. Også den tematiske rapport om landudnyttelse og genopretning (Land degradation and restoration) blev vedtaget på den sidste dag. Sidstnævnte temarapport peger bl.a. på, at en stor og stigende befolkningstæthed og resurseforbrug sætter klodens biodiversitet og resurser under pres. Det er i høj grad op til IPBES’ medlemslande og deres netværk af institutioner mv. at overveje, hvordan resultaterne og anbefalingerne i de fem rapporter håndteres og følges op lokalt, nationalt og internationalt.

Yderligere tre nye tematiske rapporter vil i år blive igangsat vedr. bæredygtig udnyttelse af resurser, værdisætning og invasive arter. Mere information om disse rapporter følger, efterhånden som processen rulles i gang.

____________________________________________________________________________________________________________

Næste IPBES plenarmøde er i Paris 2019

Det næste syvende IPBES plenarmøde vil blive afholdt i Paris fra 29 april til 4. maj 2019. Her vil det væsentligste punkt være en global rapport fra IPBES, der opsummerer status og udvikling for den samlede klode svarende lidt til tilsvarende rapporter for klimaet. I Paris bliver omdrejningspunktet for mødet klodens mangfoldighed af liv og de dertil hørende resurser.

IPBES rapporter: Biodiversiteten går ned overalt på kloden

Biodiversiteten – variationen i livet på jorden – fortsætter sin nedgang overalt på kloden. Det er en alarmerende udvikling, som også truer menneskets eksistensgrundlag. Konklusionen kommer som følge af fire regionale statusrapporter, der er blevet offentliggjort i dag under IPBES sjette plenarmøde i Medellín, Colombia.

Tilsammen dækker de fire rapporter det meste af klodens areal: Europa og Central Asien, Afrika, Syd- og Nordamerika samt resten af Asien og Oceanien – bortset fra verdenshavene. Flere end 550 af verdens førende videnskabsfolk, fra mere end 100 lande, har over tre år bidraget til resultaterne.

I hver af de fire regioner – med undtagelse af nogle få lyspunkter – er biodiversiteten, og dermed vores eget livsgrundlag, forringet. Nogle steder er biodiversiteten allerede gået tabt på grund af ødelæggelser af natur og økosystemer, overudnyttelse, forurening, påvirkningen fra invasive arter og klimaændringer.

Hent de fire statusrapporter

På IPBES hjemmeside kan du finde de fire rapporter. Du finder også svar på: Hvorfor biodiversitet er vigtig, hvor udviklingen er positiv, hvad de største trusler mod biodiversitet er, og hvilke muligheder vi har for at tilpasse vores nuværende tilgang og forvaltning af klodens biodiversitet og resurser.

Mere information om indholdet i rapporterne, herunder vurderingerne i de fire regioner: https://www.ipbes.net/news/biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

NY KOALITION – “COALITION OF THE WILING” – TIL BESKYTTELSEN AF BESTØVERE

NY KOALITION – “COALITION OF THE WILING” – TIL BESKYTTELSEN AF BESTØVERE

IPBES’ rapport om bestøvere konkluderer, at bestøvere spiller en nøglerolle i beskyttelsen af biodiversitet, økosystemer, fødevareproduktion og dermed også er af stor økonomisk betydning. Rapporten konkluderer også, at effekterne af menneskelige aktiviteter nu hæmmer bestøvningen fra insekter. En række lande, heriblandt Danmark, har derfor indgået et samarbejde om beskyttelsen af bestøvere i den såkaldte ‘Coalition of the Willing’.

Fire nye lande indgik officielt i koalitionen til IPBES’ plenarmøde i Colombia i dag, heriblandt Mexico og værtslandet Colombia.

Link til rapport: www.ipbes.net/assessment-reports-0

Press release: Nordic Assessment / Pressemeddelelse: Nordisk Statusrapport på kystnære områder

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

A Nordic IPBES-like Assessment has just been launched. It focuses on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Island, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

The ecological status in the North-East Atlantic and Bothnian Sea is good. The status is moderate in the Arkona Basin in the SW corner of the Baltic Sea and the Sound and poor in large parts of the Baltic Sea (the Baltic Proper) and Gulf of Finland. Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

 

Read more: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download the report: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

__________________________________________________________________________________________________________________

Statusrapport på de Nordiske kystnære økosystemer

En vurdering af de nordiske kystnære økosystemer og deres biodiversitet er netop udgivet, og nyheden blev præsenteret på det internationale IPBES mødet i Medellín i Colombia mandag. Rapporten og et medfølgende resume for ”policy-makers” indeholder en vurdering i medfør af ti case studies, der inkluderer Danmark, Norge, Sverige og også Grønland og Færøerne. En af konklusionerne er, at mange biologiske værdier langsomt er ved at komme tilbage efter at have været presset helt i bund som følge af overudnyttelse. Det eksisterende netværk af naturbeskyttelsesområder er samtidig vigtigt for biodiversitet og tilhørende økosystemydelser.

Den økologiske status er i medfør af rapporten vurderet god i langs den nordlige Atlanterhavskyst og i den Botniske bugt. Status i den sydvestlige del af Østersøen og Øresund er vurderet moderat god og tilstanden er vurderet dårlig i store dele af den resterende Østersø. Blandt presfaktorerne er forurening med miljøfremmede stoffer, eutrofiering, og også plastik, der påvirker miljøet negativt og også fremmede arter og infrastruktur udgør en udfordring for den kystnære biodiversitet.

Rapporten anbefaler, at løbende initiativer til at reducere forurening og eutrofieringen bør fortsætte, og at kystområdernes modstandsdygtighed mod klimaændringer som fx højere havvandstand bør forstærkes via anvendelse også af naturbaserede løsninger. De danske bidragsydere var Jørgen Hansen og Preben Clausen Aarhus Universitet, Anders Højgård Petersen og Neil Burgess Københavns Universitet, Eva Roth Syddansk Universitet, Michael Køie Poulsen Nordeco og Jan Sørensen Marinbiologisk Laboratorium, Færøerne.

 

Læs mere: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download rapporten: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

6th IPBES Plenary Assembly in Colombia, March 2018

6th IPBES Plenary Assembly in Colombia, March 2018

From March 17th-24th, 2018 the sixth plenary assembly of IPBES takes place in Medellin, Colombia.

The plenary assembly in Medellin is the annual meeting were all governments decide which way IPBES shall develop. This year will be important since a total of five international IPBES assessments will be presented and accepted: four regional assessments (Europe & Central Asia, The Americas, Africa and Far East and Oceania) and a thematic assessment on land degradation.

All these assessments are important documents for e.g. the Global Biodiversity Outlook and post-2020 targets of the Convention on Biological Diversity. In addition, the assessments are all followed be shorter “Summery for policy makers” relevant for regional and national policy making of governments, NGOs, business and other relevant stakeholders.

This year professor Carsten Rahbek of University of Copenhagen is participating in the IPBES plenary assembly in Medellin. The reason is that Carsten Rahbek is an official candidate for the Multidisciplinary Expert Panel (MEP) of IPBES. The MEP is the global scientific advisory body of IPBES. Carsten Rahbek candidate is supported by the Danish government. This year the Danish delegation also consists of professor Neil Burgess of University of Copenhagen and assistant professor Eva Roth of University of Southern Denmark, in addition to government officials and the Danish IPBES coordinator.

Find more info on the IPBES plenary assembly and IPBES in general, where all meeting documents and the news assessments are/will be available:

https://www.ipbes.net/participants-information

 

PARTICIPATE IN DANISH POLLINATOR SYMPOSIUM – Dec. 7th 2017 in CPH

IPBES in Denmark together with SEGES and ICROFS/Univ. of Copenhagen invites you to participate in the first Danish pollinator symposium. The symposium will present current international and national research and evidence-based practical solutions for the maintainence, conservation and use of wild and domesticated pollinators with focus on Denmark and Northern Europe.

The symposium will be relevant for managers, decision makers, scientistst and student, in addition to conservationists, NGOs, land-owners and bee-keepers.

Find more information about the symposium, and register here.

We will have contributions from:

Lynn Dicks, University of East Anglia, UK

Lina Herbertsson, Lund Universitet

Björn Klatt, Lund Universitet

Ole Kilpinen, Dansk Biavlerforening

Claus Rasmussen, University of  Aarhus

Yoko Dupont, University of  Aarhus

Lise Hansted, University of  Aarhus

Anne E. Eskildsen, SEGES

Thor Hjarsen, IPBES i Danmark, University of  Copenhagen

Vibeke Langer, University of  Copenhagen

Carsten Rahbek, University of  Copenhagen

Environmental Protection Agency of Denmark

The symposium will be in English.

 

Nominering: Kandidater til tværfagligt ekspertpanel

Der skal nomineres nye kandidater til the Multidiciplinary Expert Panel (MEP) under IPBES.

Besidder du de rette kompetencer, er der nu åbnet op for muligheden for at blive nomineret til det førende ekspertpanel for biodiversitet og økosystemtjenester.

Som medlem af IPBES’ MEP bliver du en del af et panel med repræsentanter fra verdens førende forskningsmiljøer inden for biodiversitet og økosystemer. Du kan bidrage til det forskningsmæssige arbejde på globalt niveau, få kendskab til seneste forskning, samarbejde med førende forskere, og bidrage afgørende til det videnskabeligt baserede arbejde under IPBES, der er med til at præge den politiske dagsorden vedrørende forvaltningen af biodiversitet og økosystemer.

Danmark ønsker at indstille danske eksperter med en forskningsmæssig baggrund til dette internationale, tværfaglige ekspertråd for IPBES. Der er i høj grad behov for kandidater med økonomisk, sociologisk, eller samfundsmæssig baggrund.

Deltagelse i IPBES’ MEP er frivilligt, ulønnet og udgifter til rejser m.m. skal afholdes af den nomineredes egen institution/arbejdsgiver.

MEP’en består af  25 internationale eksperter, der rådgiver IPBES i tekniske og videnskabelige aspekter af platformes arbejde. Medlemmerne af MEP’en repræsenterer alle relevante forskningsfelter indenfor f.eks. naturvidenskab, samfundsfag og kultur.

Er du interesseret i et blive nomineret af Danmark til MEP bedes du fremsende en mail til thor.hjarsen@snm.ku.dk vedlagt CV INDEN den 1. december 2017. Herefter vil kandidater blive screenet og nomineret af Danmark i forbindelse med IPBES’ plenarmødet 19.-24. marts 2018. Bemærk at en eventuel nominering ikke er det samme som at blive udpeget som medlem. Den endelige udpegning sker af alle IPBES’s 126 medlemsstater på ovennævnte IPBES-plenarmøde.

I nomineringen, vil der jf. IPBES blive lagt vægt på (https://www.ipbes.net/sites/default/files/em_2017_29_letter_nomination_mep_20171020_updated.pdf):

a) the importance of a strong scientific expertise of the nominees in biodiversity and ecosystem services;

b) the necessity to pay attention to a good balance between social and natural sciences on the Multidisciplinary Expert Panel, as well as to gender balance; and

c) the necessity for members of the Multidisciplinary Expert Panel to commit at least 20% of their time, and quite a bit more at times, which translates to roughly 10 weeks a year, with significant international travel;

d) the importance for candidates from developed countries to ensure that resources are available to support their participation in two MEP meetings per year, and several other IPBES meetings.

Formålet med IPBES’ MEP er beskrevet HER.

Symposium om bestøvere – 7. december 2017

I samarbejde med SEGES – Landbrugets Videnscenter, ICROFS/Institut for Plante og Miljøvidenskab på KU, er IPBES i Danmark den 7.12 arrangører af et forskningsbaseret symposium om beskyttelse og forvaltning af vilde bier, honningbier og andre bestøvere.
 
Afsæt allerede nu datoen, hvis dette emne har din interesse. Programmet vil rumme oplæg fra både udenlandske og danske forskere, samt præsentation af evidensbaserede praktiske tiltag.
 
Vi er endnu ikke på plads med præcis, hvor dette symposium skal finde sted, eller hvad mad og drikke vil koste, men videre annoncering skal nok komme snarest!
 
Håber vi ses!
 
I mellemtiden vil du fx også kunne læse mere i IPBES’ bestøver-assessment – find den her: https://www.ipbes.net/dataset/thematic-assessment-pollinators-pollination-and-food-production
 

Review: ‘Valuing Nature’s Contributions to People’ for assessment of Europe and Central Asia

Review of additional text of the regional assessment for Europe and Central Asia – but ONLY for already registered reviewers!

IPBES has opened a four-week period to review additional text on ‘Valuing Nature’s Contributions to People’, which will be added to chapter 2 on Nature’s contributions to people and quality of life of the Europe and Central Asia regional assessment.

During the review period of the second order draft of the Europe and Central Asia regional assessment, which ran from 1 May until 26 June 2017, reviewers pointed out that the assessment did not sufficiently address the valuation of nature’s contributions to people. To handle those review comments, the experts of chapter 2 drafted a new section as well as two appendices as supplementary material. IPBES would like to provide the opportunity to comment on this additional text.

This review of the additional text runs from 4 September until 2 October. All experts that registered between 1 May and 26 June 2017 as ‘external reviewer’ for the second order draft external review for the Europe and Central Asia assessment, as well as all National Focal Points are given the opportunity to participate in this review of additional text.

Reviewers and governments will need to first login to the IPBES website (https://www.ipbes.net/user/login) and subsequently will need to proceed to the page www.ipbes.net/sod-assessments, where the additional text can be found.

The second order draft of the entire chapter 2 of the Europe and Central Asia assessment is also made available for context. However, please note that only comments on the additional text will be considered.

You are requested to submit your comments in English using a template that is available on the same webpage by 2 October. The filled in template needs to be sent to amor.torre@ips.unibe.ch and andre.mader@ips.unibe.ch.

All relevant comments will then be addressed by the assessment authors for the finalization of the assessment report.