IPBES i Danmark
Det danske koordinationskontor for IPBES er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns, Aarhus, Roskilde og Syddansk Universitet og DTU Aqua
Trend
Biodiversiteten i Europa er fortsat i stærk tilbagegang. Lovgivning og indsatser har bidraget til at vende nogle af de negative trends, men overordnet set er fremgangen utilstrækkelig (Europe Central Asia Assessment)
Mission
Gennem forskning vil IPBES styrke det politiske vidensgrundlag for at bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af biodiversitet, langsigtet livskvalitet og bæredygtig udvikling

Rapporter og viden

Om IPBES

Involver dig