IPBES Danmark

IPBES Danmark forankrer IPBES’ viden og ressourcer i danske fagmiljøer og politik. IPBES arbejder tværfagligt og inddrager derfor forskere fra en bred vifte af faglige miljøer. Samtidig sørger det danske kontor for, at den viden IPBES udarbejder, på baggrund af ønsker fra medlemslande, overleveres til de danske beslutningstagere, når konklusionerne er godkendt. IPBES Danmark sørger også for at formidle IPBES’ resultater til beslutningstagere og den danske befolkning.

Det danske IPBES-kontor blev etableret i 2016. Kontoret er finansieret i et partnerskab mellem institutter ved Københavns, Aarhus, Roskilde og Syddansk Universitet samt DTU Aqua. Derudover er Miljøministeriet tilknyttet som regeringens kontaktpunkt for IPBES’ internationale hovedkontor i Bonn. I 2018 indtrådte Copenhagen Business School som observatør i partnerskabet. Partnerne er alle repræsenteret i  koordinationsgruppen for IPBES i Danmark.

En ny samarbejdsaftale 2020-2022 er underskrevet af de fem universiteter og Miljøministeriet om det danske IPBES samarbejde i en ny periode på tre år gældende frem til 2023. Aftalen er underskrevet på rektor niveau og af ministeriets departementchef hvilket illustrerer, at samarbejdet om IPBES er solidt forankret i de respektive institutioner. 

Pdf-præsentation af IPBES, internationalt og i Danmark