Om IPBES Undervisning

Introduktion til materialet

Mens klimakrisen i dag indgår som et emne i gymnasieundervisningen i flere fag og på flere niveauer, bidrager nærværende materiale til, at der på tilsvarende måde også undervises i og diskuteres løsninger på biodiversitetskrisen.

Materialet sigter på at bibringe eleverne viden og indsigt i den aktuelle biodiversitetskrise samt på at analysere og diskutere relevante individuelle og samfundsmæssige handlemuligheder. Indholdet er i overensstemmelse med biologifagets formål og vil bidrage til, at eleverne opnår en faglig baggrund for at forholde sig til lokale og globale problemstillinger inden for bl.a. bæredygtighed og miljø og for selv at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets udvikling.

Materialet består af tre undervisningshæfter, to videoer og en lærervejledning og er udviklet baseret på en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond. Input til alle tre hæfter er givet af projektets kontaktgruppe, der består af Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen, ministeriets fagkonsulent i samfundsfag, Ole Kunnerup, ministeriets fagkonsulent i biologi, Christian Rix, formand for Foreningen af Danske Biologer og Pia Vogel, gymnasielærer i samfundsfag og biologi på Holstebro Gymnasium, der har repræsenteret Foreningen af Samfundsfagslærere. Er der spørgsmål til materialet er de velkomne og kan rettes til det danske IPBES-kontor. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med materialet.