Biodiversitetskrisen: Hvor alvorlig er den? Hvad skaber krisen? Hvordan standser vi den?
Biodiversitetskrisen: Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi
Biodiversitetskrisen: Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi
Biodiversitetskrisen: Biodiversitets- og klimakrisen - to kriser, der hænger sammen
Biodiversitetskrisen: Biodiversitets- og klimakrisen – to kriser, der hænger sammen
Biodiversitetskrisen: Lærervejledning
Biodiversitetskrisen: Lærervejledning
Intro til biodiversitetskrisen
Intro til undervisningsmateriale (til lærerne)

Introduktion af undervisningsmateriale til gymnasieskolen og andre lignende uddannelser om natur, biodiversitet og økosystemtjenester. Den aktuelle biodiversitetskrise belyses, og materialet sigter på at bibringe eleverne viden og indsigt samt på at analysere og diskutere relevante individuelle og samfundsmæssige handlemuligheder. Indholdet er i overensstemmelse med biologifagets formål og vil bidrage til, at eleverne opnår en faglig baggrund for at forholde sig til lokale og globale problemstillinger inden for bl.a. bæredygtighed og miljø, og for selv at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets udvikling.

Mens klimakrisen i dag indgår som et emne i gymnasieundervisningen i flere fag og på flere niveauer, bidrager nærværende materiale til, at der på tilsvarende måde også undervises i og diskuteres løsninger på biodiversitetskrisen.

Materialet består af tre undervisningshæfter, to videoer og en lærervejledning og er udviklet baseret på en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond. Er der spørgsmål til materialet er de velkomne og kan rettes til det danske IPBES-kontor. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med materialet.