Undervisningsmateriale

Download undervisningsmaterialet ved at klikke på forsiden af hæfterne:

Biodiversitetskrisen: Hvor alvorlig er den? Hvad skaber krisen? Hvordan standser vi den?
Biodiversitetskrisen: Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi
Biodiversitetskrisen: Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi
Biodiversitetskrisen: Biodiversitets- og klimakrisen - to kriser, der hænger sammen
Biodiversitetskrisen: Biodiversitets- og klimakrisen – to kriser, der hænger sammen
Biodiversitetskrisen: Lærervejledning
Biodiversitetskrisen: Lærervejledning
Intro til biodiversitetskrisen
Intro til undervisningsmateriale (til lærerne)
Overvågning og forvaltning af biodiversitet i Danmark
Biodiversitetskrisen – overvågning og viden