Om Videoer

Videoerne er produceret af Naturenidanmark.dk i samarbejde med Lars Dinesen og Søren Mark Jensen. De er blevet til på en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond.


Video 1: Intro til biodiversitetskrisen

Videoen introducerer biodiversitetskrisen fortalt af professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet. Videoen kan med fordel anvendes i begyndelsen af undervisningen som en “teaser” til at fange elevernes interesse.


Video 2: Intro til undervisningsmateriale (til lærerne)

Videoen henvender sig til lærerne og giver en kort introduktion til hvert hæfte med en gennemgang af udvalgte grafiske fremstillinger og figurer fra hæfterne. Der gives også inspiration til hvordan hæfterne kan benyttes i undervisningen.


Video 3: Overvågning (video kommer snart…)

Videoen kommer til at omhandle overvågning og viden om biodiversitet…