Om Videoer

Videoerne er produceret af Naturenidanmark.dk i samarbejde med Lars Dinesen og Søren Mark Jensen på en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond.


Video 1: Intro til biodiversitetskrisen

Videoen introducerer biodiversitetskrisen fortalt af professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet. Videoen kan med fordel anvendes i begyndelsen af undervisningen som introduktion til at fange elevernes interesse.


Video 2: Intro til undervisningsmateriale (til lærerne)

Videoen henvender sig til lærerne og giver en kort introduktion til hvert hæfte med en gennemgang af udvalgte grafiske fremstillinger og figurer fra hæfterne. Der gives også inspiration til hvordan hæfterne kan benyttes i undervisningen.


Video 3: Overvågning og forvaltning af biodiversitet i Danmark

Videoen henvender sig til eleverne og giver en introduktion og smagsprøver på overvågning og forvaltning af naturen i Danmark fortalt fra eksperternes egen mund. Her tager natur- og kulturvejleder Nicolai Lysdal Sejrup os rundt til eksperterne i den danske natur til lands, til vands og i luften. Dels for at blive klogere på, hvad der er med til at skabe biodiversitetskrisen, og dels for at forstå hvordan viden og overvågning er så vigtig en del i løsningen .


Video 4: Biodiversitetskrisen – overvågning og viden

Videoen henvender sig til eleverne og giver en kort introduktion til biodiversitet og overvågning med fokus på international naturovervågning og nye naturovervågningsmetoder. Filmene involverer nye teknologiske metoder, der bl.a. omfatter satellitovervågning, droner og miljø-DNA, og fortæller os også, hvordan vi ved at miste op imod 1 million af alle klodens arter er truet af udryddelse.