Én af IPBES’ kernefunktioner er at udarbejde statusrapporter om biodiversitet og økosystemydelser. De skal støtte beslutningstagere i at træffe de rette politiske beslutninger – lokalt og globalt. 

Hvad er en konsensusrapport?

En konsensusrapport består af to dele – en detaljeret baggrundsrapport på flere hundrede sider, samt et resumé rettet mod beslutningstagere på cirka 30 sider. Alle emner og temaer er relateret til biodiversitet og økosystemydelser.

Udarbejdelsen af en konsensusrapport igangsættes på baggrund af direkte anmodninger fra medlemslandene og godkendes af alle 130 regeringer inden offentliggørelse. Når rapporterne er godkendt, er det op til medlemslandenes regering at implementere resultaterne i nationale politikker – med støtte fra blandt andet IPBES Danmark.

Download IPBES-rapporter

Herunder kan du downloade de offentliggjorte konsenusrapporter samt resuméerne rettet mod beslutningstagere for de enkelte konsensusrapporter.


Download konsensusrapporterne samt tilhørende resumé:

Den globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester (2019)
Download fuld rapport  Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Amerika (2018)
Download fuld rapport Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Afrika (2018) 
Download fuld rapport Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Asien og Stillehavet (2018)
Download fuld rapport Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Europa og Centralasien (2018)
Download fuld rapport Download resumé  

Jordødelæggelse og genopretning (2018) 
Download fuld rapport Download resumé  

Scenarier og modeller for biodiversitet og økosystemtjenester (2016)
Download fuld rapport Download resumé  

Bestøvning, Bestøvere og Produktion (2016)
Download fuld rapport Download resumé

Kommende rapporter

I løbet af de kommende år vil IPBES udarbejde vurderinger af

metoder til værdisætning af biodiversitet og økosystemydelser

bæredygtig udnyttelse af vilde arter, herunder jagt

effekterne af invasive arter