Om IPBES

IPBES i Danmark blev oprettet i efteråret 2016 som en del af det internationale IPBES-netværk. Det var Københavns, Århus og Syddansk Universitet samt Miljø- og Fødevareministeriet, der stod bag oprettelsen. Det danske kontor er en del af det internationale IPBES-netværk, som består af 137 nationer, inklusiv Danmark. Formålet med IPBES er at styrke sammenhængen mellem forskning og politik i relation til biodiversitet og økosystemydelser.

Læs mere

IPBES Danmark (link)

Det internationale IPBES-netværk (link)