Partnere og Styregruppe

Danske partnere

  • Københavns Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Roskilde Universitet
  • DTU Aqua
  • Miljøministeriet

Copenhagen Business School deltager som observatør.


Styregruppe

Styregruppen består af en repræsentant fra hver af IPBES i Danmarks partnere. Styregruppen skal sikre den strategiske retning af IPBES i Danmark samt sikre at samarbejdsaftalen efterleves. Styregruppen mødes efter behov. Styregruppen kan beslutte at lade andre aktører indgå i gruppens arbejde i forbindelse med rekruttering af yderligere forskningsinstitutioner eller ministerier til at indgå i samarbejdet omkring IPBES i Danmark.

Repræsentanter i Styregruppen

Anders Sanchez Barfod
Lektor, Institut for Bioscience – Økoinformatik og biodiversitet
Aarhus Universitet
E-mail: anders.barfod@bios.au.dk


Carsten Rahbek 
Professor og Centerleder, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Københavns Universitet
E-mail: crahbek@sund.ku.dk


Charlotte Brøndum
Kontorchef, Vild natur og Biodiversitet
Miljøministeriet
E-mail: chabr@mim.dk


Dennis Lisbjerg
Sektionsleder
DTU Aqua
E-mail: deli@aqua.dtu.dk


Eva Roth
Lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
E-mail: er@sam.sdu.dk


Maria Josefina Figueroa
Adjunkt, Department of Management, Society and Communication
Copenhagen Business School
E-mail: mf.dbp@cbs.dk


Thorkil Casse
Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Roskilde Universitet
E-mail: casse@ruc.dk