Partnere og Styregruppe

Danske partnere

  • Københavns Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Roskilde Universitet
  • DTU Aqua
  • Miljøministeriet
  • Copenhagen Business School (observatør)

Styregruppe

Styregruppen består af en repræsentant fra hver af IPBES Danmarks partnere. Styregruppen skal sikre den strategiske retning for IPBES Danmark, samt sikre at samarbejdsaftalen efterleves. Styregruppen mødes efter behov. Styregruppen kan beslutte at lade andre aktører indgå i gruppens arbejde i forbindelse med rekruttering af yderligere forskningsinstitutioner eller ministerier til at indgå i samarbejdet med IPBES Danmark.

Repræsentanter i Styregruppen

Anders Sanchez Barfod
Lektor
Institut for Bioscience
Aarhus Universitet
E-mail: anders.barfod@bios.au.dk


Carsten Rahbek 
Professor og Centerleder
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Københavns Universitet
E-mail: crahbek@sund.ku.dk


Charlotte Brøndum
Kontorchef
Vild natur og Biodiversitet
Miljøministeriet
E-mail: chabr@mim.dk


Dennis Lisbjerg
Sektionsleder
DTU Aqua
E-mail: deli@aqua.dtu.dk


Eva Roth
Lektor
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
E-mail: er@sam.sdu.dk


Hanne Harmsen
Prodekan for grøn omstilling
Copenhagen Business School
E-mail: hh.slk@cbs.dk


Thorkil Casse
Lektor
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Roskilde Universitet
E-mail: casse@ruc.dk


Torsten Nygård Kristensen
Professor
Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet
E-mail: tnk@bio.aau.dk