Danske partnere

  • Københavns Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Roskilde Universitet
  • DTU Aqua
  • Miljøministeriet

Copenhagen Business School deltager som observatør.


Styregruppe

Anders Sanchez Barfod
Lektor, Institut for Bioscience – Økoinformatik og biodiversitet
Aarhus Universitet
E-mail: anders.barfod@bios.au.dk

Carsten Rahbek 
Professor og Centerleder, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Københavns Universitet
E-mail: crahbek@sund.ku.dk

Charlotte Brøndum
Kontorchef, Vild natur og Biodiversitet
Miljøministeriet
E-mail: chabr@mfvm.dk

Dennis Lisbjerg
Sektionsleder
DTU Aqua
E-mail: deli@aqua.dtu.dk

Eva Roth
Lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
E-mail: er@sam.sdu.dk

Maria Josefina Figueroa
Adjunkt, Department of Management, Society and Communication
Copenhagen Business School
E-mail: mf.dbp@cbs.dk

Thorkil Casse
Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Roskilde Universitet
E-mail: casse@ruc.dk