Partnere og styregruppe

Danske partnere

Styregruppe

Styregruppen består af en repræsentant fra hver af IPBES i Danmarks partnere. Styregruppen skal sikre den strategiske retning for IPBES i Danmark, samt sikre at samarbejdsaftalen efterleves. Styregruppen mødes efter behov. Styregruppen kan beslutte at lade andre aktører indgå i gruppens arbejde i forbindelse med rekruttering af yderligere forskningsinstitutioner eller ministerier til at indgå i samarbejdet med IPBES i Danmark.

Repræsentanter i StyregruppenKatrine Nissen
Vicedirektør
Miljøstyrelsen
Miljøministeriet
E-mail: katni@mim.dk

Portrætfoto af Katrine Nissen.