Partnere og styregruppe

Danske partnere

  • Københavns Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet
  • DTU Aqua
  • Miljøministeriet
  • Copenhagen Business School

Styregruppe

Styregruppen består af en repræsentant fra hver af IPBES Danmarks partnere. Styregruppen skal sikre den strategiske retning for IPBES Danmark, samt sikre at samarbejdsaftalen efterleves. Styregruppen mødes efter behov. Styregruppen kan beslutte at lade andre aktører indgå i gruppens arbejde i forbindelse med rekruttering af yderligere forskningsinstitutioner eller ministerier til at indgå i samarbejdet med IPBES Danmark.

Repræsentanter i Styregruppen

Anders Sanchez Barfod
Lektor
Institut for Bioscience
Aarhus Universitet
E-mail: anders.barfod@bios.au.dk


Carsten Rahbek 
Professor og Centerleder
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Københavns Universitet
E-mail: crahbek@sund.ku.dk


Charlotte Brøndum
Kontorchef
Vild natur og Biodiversitet
Miljøministeriet
E-mail: chabr@mim.dk


Dennis Lisbjerg
Sektionsleder
DTU Aqua
E-mail: deli@aqua.dtu.dk


Eva Roth
Lektor
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
E-mail: er@sam.sdu.dk


Justine Grønbæk Pors
Lektor
Department of Management, Politics and Philosophy
Copenhagen Business School
E-mail: jgp.mpp@cbs.dk


Torsten Nygård Kristensen
Professor
Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet
E-mail: tnk@bio.aau.dk