Invasive arter

12. december 2023

Symposiet “Invasive arter – fra globalt overblik til lokal bekæmpelse” blev afholdt under værtsskab af Aarhus Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden. Find symposiets præsentationer som PDF nedenfor. Download symposiets program her.

Præsentationer

Lars Dinesen, koordinator i IPBES i Danmark
“Introduktion til IPBES”

Helen Roy, professor ved UK Centre for Ecology & Hydrology og leder af IPBES-rapportens videnskabelige arbejde.
“IPBES Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control”

Alejandro Ordonez Gloria, lektor ved Aarhus Universitet og førsteforfatter på IPBES-rapportens kapitel om Governance
“What is integrated governance for Invasive Alien Species?”

Peter Stæhr, professor ved Aarhus Universitet
“Marine IAS: Pathways, trends, impacts, and future perspectives with emphasis on Danish seas”

Henrik Glenner, professor ved Universitetet i Bergen og affilieret professor ved Københavns Universitet
“Østers og stillehavsøsters i Limfjorden: Hvor galt kan det gå, og hvad kunne være gjort?”

Jane Behrens, seniorforsker ved DTU Aqua
“Sortmundet kutling: Link fra forskning til forvaltning, viden om artens effekter, og hvad kan vi gøre?”

Per-Arne Åhlén, Svenska Jägareförbundet, og Henrik Lange, Naturvårdsverket
“Effekt af og evidensbaseret bekæmpelse af mårhund i Sverige”

Hans Wernberg, Care4Nature
“Praktisk bekæmpelse af invasive plantearter i Danmark”

Mariann Chriél, specialkonsulent i Miljøstyrelsen
“Forvaltning af invasive arter i Danmark: Udfordringer og muligheder”