Udvalgte konklusioner fra offentliggjorte konsensusrapporter, som er godkendt af alle IPBES’ medlemslande, inklusiv Danmark:

Situationen for naturen i Europa

  • Biodiversiteten i Europa er fortsat i kraftig tilbagegang
  • 42 % af dyr og planter der lever på land, er gået tilbage i løbet af de sidste 10 år
  • Europa er delvist afhængig af at importere ressourcer udefra
Kilde: IPBES konsensusrapport om Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia (2018)

Global forringelse af jorden og naturområder

  • Mindst 3,2 mia. mennesker oplever negative konsekvenser på grund af menneskeskabte ødelæggelser af natur og jordområder – som også betyder, at klodens arter masseuddør (arter uddør op mod 1000 gange hurtigere end tidligere)
  • Handling (= sikring og genopretning af biodiversitet og økosystemydelser) vil bidrage betydeligt til klimatilpasning og reduktion af klimaforandringer i forhold til at undgå konflikter og flygtningestrømme
  • Det er rentabelt at investere i at genskabe landskaber, da indtægterne ofte er højere end udgifterne
Kilde: IPBES’ konsensusrapport om: Land Degradation and Restoration (2018)

Afgrøder og bestøvere

  • Både tætheden, diversiteten og sundheden af bestøvere er truet, hvilket udgør en risiko for vores samfund og ydelser fra økosystemerne
  • Globalt er op mod 90 % of vilde blomstrende plantearter afhængige – i det mindste delvist – af bestøvere
  • 5-8 % af den globale produktion af afgrøder er direkte er baseret på dyrebestøvning [Givet at bestøverafhængige afgrøder er afhængige af dyrebestøvere i varierende grad]
Kilde:  IPBES’ konsensusrapport om Pollinators, Pollination and Food Production (2016)

Flere IPBES-videoer

Se alle IPBES’ videoer på: IPBES’ Youtubekanal