IPBES-rapporter

Én af IPBES’ kernefunktioner er at udarbejde statusrapporter om biodiversitet og økosystemydelser. De skal støtte beslutningstagere i at træffe de rette politiske beslutninger både globalt og lokalt. 

Hvad er en konsensusrapport?

En konsensusrapport består af to dele – en detaljeret baggrundsrapport på flere hundrede sider samt et resumé rettet mod beslutningstagere på cirka 30 sider. Alle emner og temaer er relateret til biodiversitet og økosystemtjenester.

Udarbejdelsen af en konsensusrapport igangsættes på baggrund af direkte anmodninger fra medlemslandene og godkendes af alle 130 regeringer inden offentliggørelse. Når rapporterne er godkendt, er det op til medlemslandenes regering at implementere resultaterne i nationale politikker – med støtte fra blandt andre IPBES i Danmark.

Download IPBES-rapporter

Herunder kan du se og downloade de offentliggjorte konsenusrapporter samt resuméerne rettet mod beslutningstagere for de enkelte konsensusrapporter:


Tematisk vurdering af invasive arter og deres kontrol (2023)

Tematisk vurdering af bæredygtig brug af vilde arter (2022)

Metodisk vurdering vedrørende værdisætning af biodiversitet og økosystemtjenester (2022)

Den globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester (2019)

Biodiversitet og økosystemtjenester for Amerika (2018)

Biodiversitet og økosystemtjenester for Afrika (2018) 

Biodiversitet og økosystemtjenester for Asien og Stillehavet (2018)

Biodiversitet og økosystemtjenester for Europa og Centralasien (2018)

Jordødelæggelse og genopretning (2018)

Scenarier og modeller for biodiversitet og økosystemtjenester (2016)

Bestøvning, Bestøvere og Produktion (2016)

Kommende rapporter

TRANSFORMATIVE CHANGE ASSESSMENT
Tematisk vurdering af de underliggende årsager til tab af biodiversitet, determinanter for transformative forandringer og muligheder for at nå 2050-visionen for biodiversitet. Forventes at udkomme i 2024.


NEXUS ASSESSMENT
Tematisk vurdering af sammenhængen mellem biodiversitet, vand, fødevarer og sundhed. Forventes at udkomme i 2024.


BUSINESS AND BIODIVERSITY ASSESSMENT
Metodisk vurdering af erhvervslivets indvirkning og afhængighed af biodiversitet samt naturens bidrag til mennesker. Forventes at udkomme i 2025.