IPBES-rapporter

Én af IPBES’ kernefunktioner er at udarbejde statusrapporter om biodiversitet og økosystemydelser. De skal støtte beslutningstagere i at træffe de rette politiske beslutninger – lokalt og globalt. 

Hvad er en konsensusrapport?

En konsensusrapport består af to dele – en detaljeret baggrundsrapport på flere hundrede sider, samt et resumé rettet mod beslutningstagere på cirka 30 sider. Alle emner og temaer er relateret til biodiversitet og økosystemydelser.

Udarbejdelsen af en konsensusrapport igangsættes på baggrund af direkte anmodninger fra medlemslandene og godkendes af alle 130 regeringer inden offentliggørelse. Når rapporterne er godkendt, er det op til medlemslandenes regering at implementere resultaterne i nationale politikker – med støtte fra blandt andet IPBES Danmark.

Download IPBES-rapporter

Herunder kan du downloade de offentliggjorte konsenusrapporter samt resuméerne rettet mod beslutningstagere for de enkelte konsensusrapporter.


Download konsensusrapporterne samt tilhørende resumé:

Den globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester (2019)
Download fuld rapport  Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Amerika (2018)
Download fuld rapport Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Afrika (2018) 
Download fuld rapport Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Asien og Stillehavet (2018)
Download fuld rapport Download resumé

Biodiversitet og økosystemtjenester for Europa og Centralasien (2018)
Download fuld rapport Download resumé  

Jordødelæggelse og genopretning (2018) 
Download fuld rapport Download resumé  

Scenarier og modeller for biodiversitet og økosystemtjenester (2016)
Download fuld rapport Download resumé  

Bestøvning, Bestøvere og Produktion (2016)
Download fuld rapport Download resumé

Kommende rapporter


Values assessment
Metodisk vurdering vedrørende den mangfoldige konceptualisering af flere naturværdier og dens fordele, herunder biodiversitet og økosystemfunktioner og –tjenester. Forventes at udkomme i 2022.


Sustainable use of wild species assessment
Tematisk vurdering af bæredygtig brug af vilde arter. Forventes at udkomme i 2022.


Invasive alien species assessment
Tematisk vurdering af invasive arter og deres kontrol. Forventes at udkomme i 2022.


Transformative change assessment
Tematisk vurdering af de underliggende årsager til tab af biodiversitet, determinanter for transformative forandringer og muligheder for at nå 2050-visionen for biodiversitet. Forventes at udkomme i 2024/2025.


Nexus assessment
Tematisk vurdering af sammenhængen mellem biodiversitet, vand, fødevarer og sundhed. Forventes at udkomme i 2024/2025.


Business and biodiversity assessment
Metodisk vurdering af erhvervslivets indvirkning og afhængighed af biodiversitet samt naturens bidrag til mennesker.