Land sparing og land sharing

30. november 2022

Symposium om biodiversitet i det danske produktionslandskab afholdt på Moesgaard Museum under værtsskab af Aarhus Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden. Programmet for symposiet kan downloades her.

Præsentationer

Jørgen Aaagaard Axelsen og Beate Strandberg, seniorforskere ved Aaarhus Universitet
“Nye dyrkningsmetoder i landbruget, der fremmer biodiversiteten”

Andrew Balmford, professor ved Cambridge University
Video: “Landscape level: Land sharing vs. land sparing – a global perspective”

Signe Normand, professor ved Aarhus Universitet og forperson i Biodiversitetsrådet
“Main conclusions in the new report on protected areas in Denmark from the Biodiversity Council”

Hans Henrik Bruun, lektor ved Københavns Universitet
“Udtagning af lavbundsjord i Danmark – en mulighed for mere og vildere natur?”

Tommy Dalgaard, professor ved Aarhus Universitet
“Hvordan skal landbruget leve op til målene i EU’s biodiversitetsstrategi for 2030?”

Stine Kramer Jakobsen, adjunkt ved Københavns Universitet
“Biodiversitet som ressource i og omkring det dyrkede land”

Peter Stubkjær, lektor ved Københavns Universitet
“Planlægning og jordfordeling i det åbne land: Hvordan kan biodiversitets- og produktionskabalen gå op?”