Involver dig

Eksperter, beslutningstagere og danske borgere kan få glæde af IPBES’ arbejde på forskellige måder.

Eksperter ved danske universiteter, institutioner og organisationer har blandt andet mulighed for at deltage i forfattergrupper eller reviewe kommende IPBES-rapporter, læs mere.

Beslutningstagere herunder politikere, forvaltere og praktikere fra stat og kommuner, NGOer og virksomheder kan få vejledning i hvordan IPBES’ resultater implementeres lokalt og nationalt, læs mere.

Borgere kan få viden og deltage i aktiviteter med fokus på de udfordringer vi som samfund står overfor, i forhold til at beskytte vores biodiversitet og økosystemer, læs mere.