Danske IPBES-symposier

Her finder du informationer om tidligere danske IPBES-symposier samt links til materialer, herunder præsentationer og videoer.

Invasive arter

12. december 2023 | Aarhus Universitet

Symposium om invasive arter afholdt under værtsskab af Aarhus Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden.


Værdierne af biodiversitet

16. juni 2023 | Københavns Universitet

Symposium om værdierne af biodiversitet afholdt på Københavns Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden.

To drenge fanger fisk i et en dam i Thailand.

Land sharing & land sparing

30. november 2022 | Moesgaard Museum

Symposium om biodiversitet i det danske produktionslandskab afholdt på Moesgaard Museum under værtsskab af Aarhus Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden.


Biodiversitet og økonomi

21. august 2020 | Syddansk Universitet

Symposium om biodiversitet og økonomi afholdt på Syddansk Universitet. Symposiet var arrangeret af det danske IPBES-kontor i samarbejde med Syddansk Universitet og Roskilde Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden.


Klima og biodiversitet

25. oktober 2019 | Københavns Universitet

Symposium om klima og biodiversitet afholdt på Københavns Universitet, arrangeret af det danske IPBES-kontor og finansieret af 15. Juni Fonden.


Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

14. juni 2019 | Aarhus Universitet

Symposium om naturgenopretning afholdt på Aarhus Universitet, arrangeret af det danske IPBES-kontor, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Finansieret af 15. Juni Fonden