Danske IPBES-symposier

Her finder du informationer om tidligere danske IPBES-symposier samt links til materialer, herunder præsentationer og videoer.


Land sharing & land sparing

30. november 2022

Symposium om biodiversitet i det danske produktionslandskab afholdt på Moesgaard Museum under værtsskab af Aarhus Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden.


Biodiversitet og økonomi

21. august 2020

Symposium om biodiversitet og økonomi afholdt på Syddansk Universitet. Symposiet var arrangeret af det danske IPBES-kontor i samarbejde med Syddansk Universitet og Roskilde Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden.


Klima og biodiversitet

25. oktober 2019

Symposium om klima og biodiversitet afholdt på Københavns Universitet, arrangeret af det danske IPBES-kontor og finansieret af 15. Juni Fonden.


Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

14. juni 2019

Symposium om naturgenopretning afholdt på Aarhus Universitet, arrangeret af det danske IPBES-kontor, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Finansieret af 15. Juni Fonden