Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

14. juni 2019

Symposium om naturgenopretning afholdt på Aarhus Universitet, arrangeret af det danske IPBES-kontor, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Finansieret af 15. Juni Fonden. Programmet for symposiet kan downloades her.

Præsentationer

Anders Barfod, Lektor ved Aarhus Universitet og Signe Nepper Larsen, Vicedirektør i Naturstyrelsen
Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv – Introduktion

Anders Barfod, Lektor ved Aarhus Universitet og Lars Dinesen, Koordinator af det danske IPBES-kontor
Naturgenopretning i et internationalt perspektiv – Hvordan skiller Danmark sig ud?

Jesper Fredshavn, Seniorforsker ved Aarhus Universitet
Hvad betyder EU samarbejdet for naturgenopretningen i Danmark?

Jesper Sølver Schou, Institut for Fødevare Resurse Økonomi (IFRO), Københavns Universitet
Vil værdisætning af økosystemtjenester fremme naturgenopretning på den politiske dagsorden?

Jens-Christian Svenning, Professor ved Aarhus Universitet
Rewilding – det manglende led i naturgenopretningen?

Irene Wiborg, Afdelingsleder hos SEGES
Mulitfunktionel Jordfordeling – en god idé for landbruget?

Lisbeth Ogstrup, Senior Rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
Multifunktionel jordfordeling – en god ide for naturen?

Inken Breum Larsen, Skovrider og projektchef hos Naturstyrelsen
Genopretning i staten – hvad siger erfaringerne, og hvad siger samfundsborgerne?

Jacob Palsgaard Andersen, Vicedirektør, Aage V. Jensen Naturfond
Resultater fra genopretning af Filsø, Gyldensteen Strand og Lille Vildmose

Jakob Harrekilde, Skovrider ved Naturstyrelsen
Effekterne af genopretning af Skjern Å på natur, landskab og samfund

Hans Joosten, Professor ved Greifswald University, Germany
Land use on organic soils – Implications of the Paris Agreement and the way forward