Om IPBES-netværket

IPBES står for “The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.” Funktionen af IPBES kan på mange måder sammenlignes med FNs klimapanel: “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC). Hovedkontoret for det internationale IPBES-netværk ligger i Bonn. I dag har 137 nationer verden over tiltrådt IPBES, herunder Danmark, og det stiger fortsat. 

Danmark spillede en central rolle i tilblivelsen af IPBES

IPBES blev etableret under det danske EU-formandskab i 2012. I de langvarige forhandlinger op til etableringen, var Danmark vært og toneangivende ved en række arrangementer, der var med til at lægge grunden til IPBES i EU og globalt.

Et af formålene med IPBES er tilvejebringe informationer til regeringer og øvrige beslutningstagere, den private sektor og den bredere befolkning om hvordan det går med klodens biodiversitet og tilhørende økosystem-tjenester. For på den baggrund at sikre det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger.