Det internationale IPBES-netværk

Hvad er IPBES?

IPBES står for “The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.” Funktionen af IPBES kan på mange måder sammenlignes med FN’s klimapanel “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC). I dag har 144 nationer verden over tiltrådt IPBES, herunder Danmark, og det stiger fortsat. Hovedkontoret for det internationale IPBES-netværk ligger i Bonn

Se præsentationsvideoen for IPBES

 

Danmark spillede en central rolle i tilblivelsen af IPBES

IPBES blev etableret under det danske EU-formandskab i 2012. I de langvarige forhandlinger op til etableringen, var Danmark vært og toneangivende ved en række arrangementer, der var med til at lægge grundstenen til IPBES i EU og globalt.

Et af formålene med IPBES er at sikre informationer og viden til regeringer og andre beslutningstagere, den private sektor og den brede befolkning om tilstanden for klodens biodiversitet og  økosystemtjenester og på den baggrund at sikre det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger.

Læs mere

Det globale IPBES-samarbejde

Det europæiske IPBES-netværk