Udgivelser om biodiversitet og økosystemydelser

Herunder findes links til udvalgte rapporter, vurderinger og artikler om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester – globalt, regionalt og nationalt.

Globale vurderinger

The Global Risk Report 2023 18th Edition
– World Economic Forum, 2023

Net-Zero Industry Tracker 2022 Edition
– World Economic Forum, 2022

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change
– IPCC, 2022

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability
IPCC, 2022

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review
Dasgupta, P., HM Treasury, 2021

Climate Change 2021: The Physical Science Basis
IPCC, 2021

Global Biodiversity Outlook 5
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2020

Climate Change and Land
IPCC, 2019

The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
IPCC, 2019

The Global Risks Report 2017 12th Edition
World Economic Forum, 2017

Global Biodiversity Outlook 4
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2014

Global Biodiversity Outlook 3
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010

Ecosystems and Human Well-Being
Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005

Europæiske vurderinger

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment 
MAES report, The European Union, 2020

Natural Capital Accounting: Overview and Progress in the European Union
MAES Report, The European Union, 2019

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services
MAES report, The European Union, 2018

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016
 European Environment Agency, 2017

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services
MAES Report, The European Union, 2016

Ecosystem Services and Biodiversity
The European Union, University of the West of England, 2015

UK National Ecosystem Assessment
 United Nations Environment Program (UNEP), 2014

Danske/nordiske vurderinger

Synergy in conservation of biodiversity and climate change mitigation: Nordic peatlands and forests
– Nordic Council of Ministers, 2021

Genopretning af Marin Biodiversitet og Bæredygtig Anvendelse af Havets Resurser
Ekspertudtalelse, Det danske IPBES-kontor, 2021

Genopretning af Biodiversitet og Økosystemer
Ekspertudtalelse, Det danske IPBES-kontor, 2020

Udvikling og afprøvning af metode til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2017

Ecosystem Services: In the Coastal Zone of the Nordic Countries
Nordic Council of Ministers, 2016

MAES Country Fact Sheet: Denmark
Esmeralda, Erling Andersen, 2015

Status for kortlægning af økosystemer, økosystemtjenester og deres værdier i Danmark
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2015

Find flere udgivelser

Online katalog over rappoter om biodiversitet og økosystemydelser

IPBES’ database over relevante rapporter