Blog Post

IPBES modtager prestigefyldt pris

IPBES modtager prestigefyldt pris

Den prestigefyldte pris “Blue Planet Prize” er netop blevet tildelt IPBES for samarbejdets store fokus på at beskyttet Jordens sårbare miljø for eftertiden. Med prisen bliver IPBES placeret i selskab med bl.a. Gro Harlem Brundtland, Jared Diamond og andre betydningsfulde personer, der tidligere har fået tildelt prisen.

Det globale IPBES-samarbejde har modtaget den prestigefyldte ”Blue Planet Prize” af Asahi Glass Foundation i Japan. Prisen blev introduceret i 1992 og gives til individer eller organisationer, der udmærker sig ved enestående videnskab, der bidrager til at finde løsninger på globale miljøproblemer.

Prisen gives som et bidrag til at beskytte Jordens sårbare miljø for fremtiden, og er inspireret af den første kosmonaut i rummet, russiske Yuri Gagarin. Gagarin udtalte, da han så Jorden fra rummet: ”Planeten er blå”.  

Asahi Glass Foundation anser Jorden miljøproblemer som nogle af verdens mest presserende udfordringer herunder klimaforandringer, ødelæggelse af tropisk regnskov og forurening af ferske vande og havet.

IPBES bliver anset som den førende autoritet vedr. status og udvikling af biodiversitet og økosystemtjenester. Det er bl.a. de globale rapporter fra IPBES, som bygger bro mellem videnskab og politik på tværs af geografisk skala, sektorer og videnssystemer, der bliver fremhævet. Som eksempel nævnes, hvordan virksomheder anvender informationer i IPBES’ rapporter i deres ESG-aktiviteter og rapporteringer. 


Image of logo and award of Blue Planet Prize.

Prisen til IPBES går derfor til de tusinde førende videnskabsfolk, fra alle egne af verden, der tilbyder og anvender en stor del af deres tid på at syntetisere og udarbejde rapporterne; til de 146 medlemslande, der støtter op om IPBES og de mange interessenter, der engagerer sig i IPBES, og er afgørende for IPBES’ mission om at bygge bro mellem videnskab og politik. Med prisen følger 500.000 USD.

The entire IPBES community is deeply honored by this tremendous accolade. It recognizes the invaluable work of thousands of IPBES scientists and knowledge-holders, including Indigenous and local communities, and the contributions they continue to make towards achieving our most important global development goals, especially through implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework
– Dr. David Obura, IPBES Chair

I selskab med anerkendte prismodtagere

Den anden prisvinder i 2024 er professor Robert Costanza, der bl.a. i 1997 publicerede en skelsættende og provokerende artikel om de økonomiske værdier af alle Jordens økosystemtjenester, der langt oversteg Jordens BNP.

Arbejdet af Costanza henledte opmærksomheden på økosystemtjenester, og herunder de mange værdier af biodiversitet, som ikke umiddelbart har en markedsværdi. Costanza var i den forbindelse medstifter af en ny forskningsdisciplin indenfor økologisk økonomi. 

Tidligere prismodtagere er bl.a. Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, der lagde navn til “Brundtlandrapporten” i 1987; Jared Diamond, der har skrevet en række skelsættende bøger om mennesker og natur; Norman Myers, der indtroducerede konceptet “hot spots” i forhold til biodiversitet og Simon Stuart, der har arbejdet med naturbeskyttelse og globalt truede arter i en menneskealder.

Prisceremonien finder sted i Tokyo, Japan, den 23. oktober 2024. Læs mere om prisen i IPBES’ officielle pressemeddelelse her.

Related Posts