Ekspertudvalg

Ekspertudvalg

Ekspertudvalget består af universitetsforskere fra relevante institutter under universiteterne. Ekspertudvalget bidrager til at sikre forankringen af IPBES i Danmark på universiteterne og implementering af IPBES i Danmarks arbejde. Der udarbejdes separat opgavebeskrivelse for udvalgets arbejde, som godkendes i styregruppen. Der afholdes mindst to møder om året og ellers efter behov.

Medlemmer af Ekspertudvalget

Anders Johannes Hansen
Professor og institutleder
Globe Institute
Københavns Universitet
Email: ajhansen@sund.ku.dkAnne Mette Lykke
Seniorforsker
Institut for Ecoscience
Aarhus Universitet
Email: aml@ecos.au.dk


Bo Jellesmark Thorsen
Professor og institutleder
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
Københavns Universitet
Email: bjt@ifro.ku.dk
Martin Lindegren
Seniorforsker
Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua)
Danmarks Tekniske Universitet
Email: mli@aqua.dtu.dk


Sara Egemose
Lektor
Biologisk Institut
Syddansk Universitet
Email: saege@biology.sdu.dk


Vivian Kvist Johannsen
Seniorforsker og institutleder
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
Københavns Universitet
Email: vkj@ign.ku.dk


Morten Knudsen
Lektor
Institut for Organisation
Copenhagen Business School
E-mail: mk.ioa@cbs.dk