Ekspertudvalg

Ekspertudvalg

Ekspertudvalget består af universitetsforskere fra relevante institutter under universiteterne. Ekspertudvalget bidrager til at sikre forankringen af IPBES i Danmark på universiteterne og implementering af IPBES i Danmarks arbejde. Der udarbejdes separat opgavebeskrivelse for udvalgets arbejde, som godkendes i styregruppen. Der afholdes mindst to møder om året og ellers efter behov.

Medlemmer af Ekspertudvalget

Anders Johannes Hansen
Professor og Institutleder,
Globe Institute
Københavns Universitet
Email: ajhansen@sund.ku.dk


Anna Beatrice Neuheimer
Lektor,
Institut for Biologi – Akvatisk biologi
Aarhus Universitet
Email: abneuheimer@bio.au.dk


Beate Strandberg
Seniorforsker,
Institut for Ecoscience – Terrestrisk Økologi
Aarhus Universitet
Email: bst@ecos.au.dk


Bo Jellesmark Thorsen
Professor og Institutleder,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
Københavns Universitet
Email: bjt@ifro.ku.dk


Eva Roth
Lektor,
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
Email: er@sam.sdu.dk


Dan Bruhn
Lektor,
Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet
Email: db@bio.aau.dk


Martin Lindegren
Seniorforsker,
National Institute of Aquatic Resources, Centre for Ocean Life
DTU Aqua
Email: mli@aqua.dtu.dk


Sara Egemose
Lektor,
Biologisk Institut
Syddansk Universitet
Email: saege@biology.sdu.dk


Vivian Kvist Johannsen
Seniorforsker,
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Email: vkj@ign.ku.dk


Morten Knudsen
Lektor,
Centre for Public Organization, Value
and Innovation (POVI)
Copenhagen Business School
E-mail: mk.ioa@cbs.dk


Paul Neve
Professor,
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
E-mail: pbneve@plen.ku.dk


Brian Lund Fredensborg
Lektor,
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
E-mail: blf@plen.ku.dk