Ekspertudvalg

Ekspertudvalg

Ekspertudvalget består af universitetsforskere fra relevante institutter under universiteterne. Ekspertudvalget bidrager til at sikre forankringen af IPBES i Danmark på universiteterne og implementering af IPBES i Danmarks arbejde. Der udarbejdes separat opgavebeskrivelse for udvalgets arbejde, som godkendes i styregruppen. Der afholdes mindst to møder om året og ellers efter behov.

Medlemmer af Ekspertudvalget

Anders Johannes Hansen
Professor og Institutleder, Globe Institute
Københavns Universitet
Email: ajhansen@sund.ku.dk


Anna Beatrice Neuheimer
Lektor, Institut for Biologi – Akvatisk biologi
Aarhus Universitet
Email: abneuheimer@bio.au.dk


Beate Strandberg
Seniorforsker, Institut for Ecoscience – Terrestrisk Økologi
Aarhus Universitet
Email: bst@ecos.au.dk


Bo Jellesmark Thorsen
Professor og Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
Københavns Universitet
Email: bjt@ifro.ku.dk


Eva Roth
Lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Syddansk Universitet
Email: er@sam.sdu.dk


Hans Ramløv
Professor, Institut for Naturvidenskab og Miljø
Roskilde Universitet
Email: hr@ruc.dk


Martin Lindegren
Seniorforsker, National Institute of Aquatic Resources, Centre for Ocean Life
DTU Aqua
Email: mli@aqua.dtu.dk


Sara Egemose
Lektor, Biologisk Institut
Syddansk Universitet
Email: saege@biology.sdu.dk


Vivian Kvist Johannsen
Seniorforsker, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Email: vkj@ign.ku.dk


Simone Daniela Langhans
Lektor
Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet
E-mail: simonel@bio.aau.dk