Nogle andre nationale IPBES-kontorer

Belgien – The Belgian Biodiversity Platform

Norge – Det internasjonale naturpanelet 

Tyskland – The German IPBES Coordination Office 

Storbritannien – UK IPBES Stakeholder Network

SverigeNaturvårdsverket

Schweiz – IPBES Switzerland


Databaser og informationssystemer

Database of Scientific Assessments
Biodiversitetskonventionens database over videnskabelige rapporter om naturbevaring

Biodiversity Information System for Europe (BISE)
Platform for data og information om biodiversitet, med det formål at støtte implementeringen af EUs biodiversitetsmål og Aichi-målene i Europa


Organisationer og netværk

Biodiversity and Ecosystem Services Network (BESNet)
Et “netværk af netværkere”, som promoverer dialog mellem forskning, politik og praksis

EU Environment – Nature and biodiversity
EUs indsats for at beskytte naturen