Calls

IPBES søger løbende efter forskere og eksperter fra alle fagdiscipliner – erfarne som unge – der kan bidrage til udarbejdelsen af IPBES’ konsensusrapporter.

Det er et vigtigt arbejde, som føder direkte ind i politiske beslutningsprocesser, der påvirker biodiversitet og økosystemer lokalt, nationalt og globalt. Temaerne for IPBES-rapporterne er bestemt og bestilt af regeringerne i de 137 medlemslande.

Er du interesseret i at høre mere eller ønsker at bidrage til kommende rapporter, er du meget velkommen til at kontakte IPBES i Danmark.

Nomineringskriterier:

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
  • Aktiv forskningsmæssig baggrund, dokumenteret med relevante publikationer
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
  • Tilknyttet relevante, danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
  • Kan finansiere egen deltagelse i det IPBES-arbejde, der nomineres til
  • Kan deltage i mindst to IPBES-ekspertmøder/policy-seminarer i Danmark

Der gives for tiden ikke løn for at deltage og der ydes ikke støtte til rejser og ophold.

_______________

Aktuelle og tidligere calls