Blog Post

Nominering: Kandidater til tværfagligt ekspertpanel

Der skal nomineres nye kandidater til the Multidiciplinary Expert Panel (MEP) under IPBES.

Besidder du de rette kompetencer, er der nu åbnet op for muligheden for at blive nomineret til det førende ekspertpanel for biodiversitet og økosystemtjenester.

Som medlem af IPBES’ MEP bliver du en del af et panel med repræsentanter fra verdens førende forskningsmiljøer inden for biodiversitet og økosystemer. Du kan bidrage til det forskningsmæssige arbejde på globalt niveau, få kendskab til seneste forskning, samarbejde med førende forskere, og bidrage afgørende til det videnskabeligt baserede arbejde under IPBES, der er med til at præge den politiske dagsorden vedrørende forvaltningen af biodiversitet og økosystemer.

Danmark ønsker at indstille danske eksperter med en forskningsmæssig baggrund til dette internationale, tværfaglige ekspertråd for IPBES. Der er i høj grad behov for kandidater med økonomisk, sociologisk, eller samfundsmæssig baggrund.

Deltagelse i IPBES’ MEP er frivilligt, ulønnet og udgifter til rejser m.m. skal afholdes af den nomineredes egen institution/arbejdsgiver.

MEP’en består af  25 internationale eksperter, der rådgiver IPBES i tekniske og videnskabelige aspekter af platformes arbejde. Medlemmerne af MEP’en repræsenterer alle relevante forskningsfelter indenfor f.eks. naturvidenskab, samfundsfag og kultur.

Er du interesseret i et blive nomineret af Danmark til MEP bedes du fremsende en mail til thor.hjarsen@snm.ku.dk vedlagt CV INDEN den 1. december 2017. Herefter vil kandidater blive screenet og nomineret af Danmark i forbindelse med IPBES’ plenarmødet 19.-24. marts 2018. Bemærk at en eventuel nominering ikke er det samme som at blive udpeget som medlem. Den endelige udpegning sker af alle IPBES’s 126 medlemsstater på ovennævnte IPBES-plenarmøde.

I nomineringen, vil der jf. IPBES blive lagt vægt på (https://www.ipbes.net/sites/default/files/em_2017_29_letter_nomination_mep_20171020_updated.pdf):

a) the importance of a strong scientific expertise of the nominees in biodiversity and ecosystem services;

b) the necessity to pay attention to a good balance between social and natural sciences on the Multidisciplinary Expert Panel, as well as to gender balance; and

c) the necessity for members of the Multidisciplinary Expert Panel to commit at least 20% of their time, and quite a bit more at times, which translates to roughly 10 weeks a year, with significant international travel;

d) the importance for candidates from developed countries to ensure that resources are available to support their participation in two MEP meetings per year, and several other IPBES meetings.

Formålet med IPBES’ MEP er beskrevet HER.

Related Posts