Blog Post

Opdaterede undervisningshæfter om biodiversitetskrisen på vej

Opdaterede undervisningshæfter om biodiversitetskrisen på vej

Nye udgaver af IPBES i Danmarks undervisningshæfter om biodiversitetskrisen ligger klar til sommer med bl.a. ny viden om dansk og global biodiversitet samt planetære grænser. 

De fleste har hørt om biodiversitetskrisen, men de færreste har et samlet overblik over krisens omfang, årsager og – ikke mindst – dens løsninger. Med ambitionen om at sætte temaet på dagsordenen i de danske gymnasieskoler blev en række undervisningsmaterialer udviklet og udgivet af IPBES i Danmark med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond i januar 2022.

Materialerne, der består af tre undervisningshæfter, en lærervejledning og en række videoer, er siden udgivelsen nået bredt ud, hvor hæfterne er downloadet af cirka 100 gymnasier, cirka 130 andre institutioner og langt flere end 100 privatpersoner.

Nu er materialerne på vej igennem en større opdatering med nye udgaver, der udgives i juni, hvor de tre hæfter om biodiversitetskrisen opdateret med den seneste viden. Opdateringerne får f.eks. betydning for afsnittet om de såkaldte planetære grænser i hæfte 2.

I den ny udgave er alle ni planetære grænser nu tilføjet og opdateret på baggrund af et nyt forskningsstudie, med professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet i spidsen, der udkom i efteråret 2023 under stor, global mediebevågenhed. Seks af de ni planetære grænser er vurderet overskredet. Derfor giver det også mening f.eks. at inkludere information om de nye mål fra biodiversitetstopmødet i Montreal i 2022 i de nye hæfter.

Udover at indholdet bliver opdateret med ny viden, får alle hæfterne et visuelt løft af Grafisk Produktion i Odense og med nye illustrationer af Marie Rubæk Holm.

Løsninger og handlemuligheder i centrum

Hæfternes formål er at sikre, at danske gymnasieelever opnår en større viden om situationen for både den danske og globale biodiversitet og de tilhørende økosystemtjenester. Samtidig er formålet at motivere eleverne til at engagere sig i overvejelser og diskussioner om udfordringernes mulige løsninger og handlemuligheder.

Opdateringen omfatter derfor ny information, der bygger på de globale IPBES-rapporter, hvoraf tre nye rapporter er vedtaget siden undervisningsmaterialerne første gang blev udgivet.

Derudover er der kommet et nyt sæt globale målsætninger om biodiversitet vedtaget i Montreal i december 2022 til indfrielse i 2030, ligesom der også er blevet videreudviklet krav i EU til private virksomheder med henblik på rapportering og fremlæggelse af biodiversitetsregnskab, herunder naturgenopretning og -bevarelse.

På nationalt niveau har Biodiversitetsrådet publiceret to rapporter målrettet den danske biodiversitet, der bl.a. foreslår, at Danmark lever op til og bidrager ligeligt med andre lande til de internationale målsætninger i FN og EU om at vende biodiversitetskrisen.

Hæfterne vil være klar i juni, hvor de kan downloades fra IPBES i Danmarks hjemmeside og indgå i undervisningen efter sommerferien. Hæfterne vil også blive præsenteret under Folkemødet på Bornholm i 2024.

Projektet bidrager samtidig til Eksperimentariums udstilling om biodiversitet og biodiversitetskrisen i form af videoklip. Udstillingen kører over de næste fem år under titlen Biodiversitet – Jordens mangfoldighed af dyr og planter.

Related Posts