Blog Post

Program for kommende symposium ude nu

Program for kommende symposium ude nu

Den 12. december slår IPBES i Danmark dørene op til endnu et symposium, der denne gang omhandler invasive arter som en af de største trusler mod biodiversiteten. Med afsæt i den seneste globale IPBES-rapport byder programmet på oplæg fra førende eksperter fra ind- og udland med fokus, der spænder vidt fra et globalt overblik til konkrete lokale cases.

Invasive arter er dokumenteret af IPBES som en af de fem vigtigste årsager til tab af global biodiversitet. Invasive arter er involveret i udryddelsen af 60% af arterne på globalt plan og i 16% af de dokumenterede tilfælde er det hovedårsagen til, at en art er forsvundet fra Jordens overflade. Navnlig er den negative udryddelseseffekt fra invasive arter på øer markant.

Global IPBES-rapport sætter spot på underbleyst problem

De årlige økonomiske konsekvenser af invasive arter er vurderet til mange hundrede milliarder dollars, og den fordel, invasive arter kan udgøre, modsvarer langtfra tabet, der inkluderer forringelse af  økosystemtjenester herunder fødevareproduktionen. Udfordringens omfang og omkostninger har været underbelyst indtil for ganske nylig. I september 2023 vedtog IPBES’ 140 medlemslande nemlig den seneste globale konsensusrapport Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control, der er resultatet af fire års arbejde ledet af 86 forskere og eksperter fra 49 lande.

Hidtil har de politiske beslutninger og deres implementering været utilstrækkelige til at undgå og kontrollere invasive arter og truslen er stigende i alle dele af verden. Den globale rapport peger samtidig på, at spredningen af invasive arter og deres negative effekt på biodiversitet og økosystemtjenester kan begrænses og undgås. 

Program offentliggjort

Med afsæt i rapportens konklusioner og handlemuligheder inviterer det danske IPBES-kontor til symposium om biodiversitet og invasive arter den 12. december, hvor vi i selskab med danske og internationale eksperter stiller skarpt på det aktuelle emne og zoomer ind på årsager og handlingsmuligheder i både et globalt perspektiv og praksisorienterede lokale sammenhænge. 

Tilmeld dig symposiet om invasive arter den 12. december her

Blandt symposiets keynotes og oplægsholdere har vi fornøjelsen af at præsentere professor Helen Roy fra UK Centre of Ecology & Hydrology, der er førende ekspert i emnet, og som har været leder på rapportens videnskabelige arbejde, samt lektor Alejandro Ordonez Gloria fra Aarhus Universitet, der er medforfatter til rapporten.

Symposiets emner spænder vidt fra globale tendenser og problemstillinger til marine invasive arter i danske farvande, stillehavsøsters, sortmundet kutling, bekæmpelse af mårhund og rynket rose samt forvaltning af invasive arter i Danmark og nye perspektiver på en dansk biodiversitetslov.

Udover oplæg fra forfatterne til den internationale IPBES-rapport vil der være oplæg af bl.a. Signe Normand, professor ved Aarhus Universitet og forperson i Biodiversitetsrådet, professor Peter Stæhr (AU), seniorforsker Beate Strandberg (AU), professor Henrik Glenner (KU og Universitetet i Bergen), seniorforsker Jane Behrens (DTU Aqua), Per-Arne Åhlén og Henrik Lange (Naturvårdsverket, Sverige) Hans Wernberg (Care4Nature) samt Mariann Chriél fra Miljøstyrelsen.

Se det endelige program via symposiets tilmeldingsmodul, hvor du også kan tilmelde dig: Læs mere og tilmeld dig her

Symposiet afholdes i samarbejde med Aarhus Universitet på en bevilling fra 15. Juni Fonden. Symposiet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendigt. Prisen for deltagelse er 75 kr. inkl. moms og forplejning.

Related Posts