Nye undervisningshæfter om biodiversitetskrisen udgivet

Nye undervisningshæfter om biodiversitetskrisen udgivet

Med nye undervisningsmaterialer kommer biodiversitetskrisen på dagsordenen i landets gymnasieskoler og giver både lærere og elever et overblik over den allernyeste viden med særligt fokus på handlemuligheder og krisens konsekvenser. Download de nye undervisingshæfter gratis på IPBES i Danmarks undervisningsside her Natur og biodiversitet nævnes stadig oftere i samfundsdebatten, når snakken falder på emnet miljø. Det er således ikke længere klimakrisen, der løber med al opmærksomheden. Og med god grund. Natur og biodiversitet udgør nemlig grundlaget for vores eksistens - fra den ilt, vi skal bruge for at kunne trække vejret eller de fødevarer, som vi lever af.  Samtidig udgør…
Read More
33 projekter lanceret om overvågning af biodiversitet

33 projekter lanceret om overvågning af biodiversitet

Overvågning af biodiversitet er afgørende for, at vi kan følge udviklingen i biodiversitet, vurdere forvaltningstiltag og forsøge at finde sammenhængene mellem udvikling i biodiversitet og menneskelige aktiviteter. Overvågning er samtidig med til at belyse de konsekvenserne, disse aktiviteter har for biodiversitet såvel som for vores eget eksistensgrundlag. 33 forskningsprojekter vil nu gøre os lidt klogere. Overvågning af biodiversitet var netop temaet for receptionen i Tallinn i Estland den 17. april 2024, hvor lanceringen af de 33 nye forsknings- og innovationsprojekter fandt sted finansieret af donorerne i det europæiske biodiversitetspartnerskab Biodiversa+ samt EU Kommissionen. Danmark er repræsenteret i biodiversitetspartnerskabet med Innovationsfonden,…
Read More
Opdaterede undervisningshæfter om biodiversitetskrisen på vej

Opdaterede undervisningshæfter om biodiversitetskrisen på vej

Nye udgaver af IPBES i Danmarks undervisningshæfter om biodiversitetskrisen ligger klar til sommer med bl.a. ny viden om dansk og global biodiversitet samt planetære grænser.  De fleste har hørt om biodiversitetskrisen, men de færreste har et samlet overblik over krisens omfang, årsager og – ikke mindst – dens løsninger. Med ambitionen om at sætte temaet på dagsordenen i de danske gymnasieskoler blev en række undervisningsmaterialer udviklet og udgivet af IPBES i Danmark med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond i januar 2022. Materialerne, der består af tre undervisningshæfter, en lærervejledning og en række videoer, er siden udgivelsen nået bredt ud,…
Read More
Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Første spadestik er taget til ny IPBES-ekspertudtalelse om værdier og værdisætning af natur og biodiversitet i en dansk kontekst. Ekspertudtalelsen bygger på den globale IPBES-rapport om samme emne, der udkom i 2022 med professor Mette Termansen fra Københavns Universitet som medforfatter. Hovedparten af verdens lande, herunder Danmark, er milevidt fra at indfri centrale mål for natur og biodiversitet. En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for naturens og biodiversitetens mange værdier, der ikke i tilstrækkeligt omfang opgøres i euro, kroner og øre - eller som slet ikke kan opgøres på en skala for valuta. På…
Read More
Invasive arter fra globalt overblik til praktisk bekæmpelse

Invasive arter fra globalt overblik til praktisk bekæmpelse

Tirsdag den 12. december stod i biodiversitetens tegn, da Aarhus Universitet dannede rammen om et symposium om invasive arter med afsæt i ny IPBES-rapport. Blandt symposiets keynotes havde vi fornøjelsen af professor Helen Roy og lektor Alejandro Ordonez Gloria, der begge har spillet en vigtig rolle i tilblivelsen af rapporten. Manglen på plads er en af hovedårsagerne til, at biodiversiteten er trængt, som mange sikkert kan nikke genkendende til. Men vandhyacint, husrotte og almindelig robinie udgør også et problem forskellige steder på kloden. Alle tre er eksempler på invasive arter, der samlet set af IPBES er identificeret som en af…
Read More
Program for kommende symposium ude nu

Program for kommende symposium ude nu

Den 12. december slår IPBES i Danmark dørene op til endnu et symposium, der denne gang omhandler invasive arter som en af de største trusler mod biodiversiteten. Med afsæt i den seneste globale IPBES-rapport byder programmet på oplæg fra førende eksperter fra ind- og udland med fokus, der spænder vidt fra et globalt overblik til konkrete lokale cases. Invasive arter er dokumenteret af IPBES som en af de fem vigtigste årsager til tab af global biodiversitet. Invasive arter er involveret i udryddelsen af 60% af arterne på globalt plan og i 16% af de dokumenterede tilfælde er det hovedårsagen til,…
Read More
Biodiversitetskrisen vedrører også virksomheder

Biodiversitetskrisen vedrører også virksomheder

Biodiversitetskrisen er rykket op på den internationale politiske dagsorden, og med afsæt i nye lovkrav og globale målsætninger får det stor betydning for den private sektor. Der var fokus på SMV’ers rolle til en temadag den 31. oktober i et samarbejde mellem IPBES i Danmark, CLEAN, DTU og CBS. Den private sektors rolle i biodiversitetskrisen er for alvor blevet bragt i spil, og ifølge et nyt EU-direktiv vil der fremover blive stillet krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, herunder påvirkning og afhængighed af natur og økosystemtjenester (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Det nye EU-direktiv forventes at være indarbejdet i dansk lovgivning i…
Read More
Invasive arter: Ny rapport sætter fokus på en af biodiversitetskrisens drivkræfter

Invasive arter: Ny rapport sætter fokus på en af biodiversitetskrisens drivkræfter

Fire års dedikeret arbejde fra en international ekspertgruppe kulminerede for nylig i Bonn, Tyskland, da en ny IPBES-konsensusrapport om invasive arter blev godkendt under den 10. IPBES-plenarforsamling med deltagere fra alle 140 medlemslande. Den nye rapport sætter fokus på invasive arter som en af de største drivkræfter i den globale biodiversitetskrise, hvor tilbagegangen af arter og økosystemer udgør en alvorlig trussel mod natur, økonomi, fødevaresikkerhed og menneskers sundhed. Invasive arter bliver anslået til at spille en rolle i 60% af udryddelser af plante- og dyrearter på verdensplan. Samtidig vurderes det, at de økonomiske omkostninger forbundet med invasive arter udgør svimlende…
Read More
Invasive arter truer den globale biodiversitet

Invasive arter truer den globale biodiversitet

Ny IPBES-rapport forventes vedtaget i forbindelse med IPBES-plenarforsamlingen, der lige nu finder sted i Bonn. Med fokus på invasive arter som en af drivkræfterne i den globale biodiversitetskrise bliver rapporten et vigtigt redskab til at imødegå et hidtil underbelyst emne, fortæller lektor og medforfatter til rapporten, Alejandro Ordonez Gloria. Invasive fremmede arter er blevet udpeget som en af de fem vigtigste årsager til tabet af den globale biodiversitet i IPBES-rapporten Global Assessment Report fra 2019. Sammen med arealanvendelse på land og på havet, direkte udnyttelse, klimaforandringer og forurening udgør invasive arter en markant trussel mod biodiversitet, økosystemtjenester, bæredygtig udvikling og…
Read More
PESC7: Udveksling af erfaringer på tværs af landegrænser

PESC7: Udveksling af erfaringer på tværs af landegrænser

Repræsentanter og eksperter fra europæiske og centralasiatiske lande var i starten af juli samlet til PESC-7 i Kastamonu, Tyrkiet med fokus på udveksling af erfaringer og gode eksempler vedr. landenes engagement i IPBES. Mere end 60 personer på tværs af 20 nationaliteter deltog i mødet, der løb over tre dage og bød både på inspirerende samtaler og diskussioner om bl.a. vigtigheden af en tværfaglig tilgang til biodiversitetskrisen. PESC-7-mødet er det seneste i en løbende møderække siden 2013 med deltagelse af de europæiske og centralasiatiske IPBES-lande. PESC står for Pan-European Stakeholder Consultation og betegner møder, der har til formål at engagere…
Read More