Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Første spadestik er taget til ny IPBES-ekspertudtalelse om værdier og værdisætning af natur og biodiversitet i en dansk kontekst. Ekspertudtalelsen bygger på den globale IPBES-rapport om samme emne, der udkom i 2022 med professor Mette Termansen fra Københavns Universitet som medforfatter. Hovedparten af verdens lande, herunder Danmark, er milevidt fra at indfri centrale mål for natur og biodiversitet. En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for naturens og biodiversitetens mange værdier, der ikke i tilstrækkeligt omfang opgøres i euro, kroner og øre - eller som slet ikke kan opgøres på en skala for valuta. På…
Read More
Værdien af biodiversitet: Det endelige program for symposiet den 16. juni er offentliggjort

Værdien af biodiversitet: Det endelige program for symposiet den 16. juni er offentliggjort

Hvis vi skal rette op på den globale biodiversitetskrise, kræver det en gennemgribende forandring på tværs af sektorer, hvor værdien af natur og biodiversitet opgøres og inddrages i de politiske beslutningsprocesser. Værdien af biodiversitet er derfor omdrejningspunktet for vores næste symposium d. 16. juni 2023 med førende forskere fra både ind- og udland på programmet. Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. juni. Tilmeld dig her. Danmark er sammen med hovedparten af verdens lande milevidt fra at indfri de vedtagne mål for vores natur og biodiversitet. En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for…
Read More