Blog Post

Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Første spadestik er taget til ny IPBES-ekspertudtalelse om værdier og værdisætning af natur og biodiversitet i en dansk kontekst. Ekspertudtalelsen bygger på den globale IPBES-rapport om samme emne, der udkom i 2022 med professor Mette Termansen fra Københavns Universitet som medforfatter.

Hovedparten af verdens lande, herunder Danmark, er milevidt fra at indfri centrale mål for natur og biodiversitet. En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for naturens og biodiversitetens mange værdier, der ikke i tilstrækkeligt omfang opgøres i euro, kroner og øre – eller som slet ikke kan opgøres på en skala for valuta.

På denne baggrund udgav FN’s platform for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES) sidste år den globale konsensusrapport The Diverse Values and Valuation of Nature, også kaldt Values-rapporten, der fremlægger metoder og modeller for opgørelsen af naturens og biodiversitetens økonomiske, sociale og miljømæssige værdier samt anbefalinger til hvordan disse kan implementeres i politiske beslutningsprocesser.

Resultaterne bliver samtidig kædet sammen med nødvendigheden af at gennemføre de gennemgribende forandringer, der skal til for at vende biodiversitetskrisen, som samtlige verdensledere har besluttet skal ske. Resultaterne lægger dermed op til den kommende globale rapport fra IPBES om barrierer og muligheder for at skabe den gennemgribende forandring eller Transformative Change i IPBES-jargon, der skal til.

Den globale IPBES-rapport om værdier og værdisætning af natur udkom i 2022. Fotografierne midtfor og til højre er pressefotos benyttet ifm. publiceringen af rapporten (fotos af Getty Images for IPBES).

Startskud til ny ekspertudtalelse

Med afsæt i IPBES’ globale Values-rapport dannede Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet den 31. januar rammen om en heldagsworkshop om værdierne og værdisætning af natur og biodiversitet med fokus på Danmark, der senere på året kulminerer med udgivelsen af en ny ekspertudtalelse fra IPBES i Danmark. Målet er – med afsæt i de globale resultater – at fremlægge et dansk grundlag for at kunne bringe disse resultater videre i nationale og lokale beslutninger og handlinger.

Ekspertudtalelserne er en central del af IPBES i Danmarks arbejde med at formidle og overlevere den viden, som IPBES udarbejder, til danske beslutningstagere såvel som den øvrige befolkning baseret på de globale konsensusrapporter. Ekspertudtalelser er derfor henvendt til særligt offentlige og private beslutningstagere, interessenter og medier, men er samtidig offentligt tilgængelige for alle via IPBES i Danmarks hjemmeside.

Workshoppen den 31. januar var med deltagelse af forskere og fageksperter fra IPBES i Danmarks partnere Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, DTU Aqua, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Ekspertudvalgets arbejde omfattede bl.a. anvisninger, der skal bidrage til at integrere de forskellige værdier af natur og biodiversitet i politiske beslutningsprocesser. Både økonomer i World Economic Forum, IPBES-forskere, og med dem mange andre videnspersoner, er enige i, at fundamentet for vores fortsatte udvikling kræver, at hensynet til biodiversitet ikke sættes over styr.

Workshoppen tog også udgangspunkt i symposiet “Værdien af biodiversitet – fundamentale forandringer i vores forhold til naturen”, der blev afholdt i juni 2023 med deltagelse af bl.a. nøgleforfattere til den globale Values-rapport.

Læs også: Værdierne af biodiversitet – symposium tiltrak over 100 deltagere i København

Arbejdet med at udarbejde den kommende ekspertudtalelse ledes af professor Mette Termansen fra Københavns Universitet. De øvrige medlemmer i ekspertpanelet er: Ana Filipa Faria Flores (SDU), Anders Barfod (AU), Berit Hasler (KU), Carsten Rahbek (KU), David Lusseau (DTU Aqua), Eva Roth (SDU), Finn Arler (AAU), Inge Røpke (AAU), Jette Bredahl Jacobsen (KU), Justine Grønbæk Pors (CBS), Niels Strange (KU) og Signe Normand (AU).

Ekspertudtalelsen om værdierne af biodiversitet bliver den tredje publiceret af IPBES i Danmark. Tidligere udgivelser omfatter Genopretning af marin biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havets resurser (2021) og Genopretning af biodiversitet og økosystemer (2020).

Ekspertudtalelserne kan findes og downloades som PDF her: Danske IPBES-udgivelser

Related Posts